Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

en engasjert samtalepartner

en kreativ løsningsfinner

en pålitelig organisator

en sterk gjennomfører

OM OSS – AGRAFF

Agraff arkitektur – arkitekt i Trondheim, en flerfaglig arkitekturbedrift, stiftet i 2001. Agraff har etablert seg med helhetlig utforming av planer, bygninger og landskap, og har opparbeidet en mangfoldig portefolio med nasjonalt og internasjonalt anerkjente prosjekt.

Agraff består av arkitekter, reguleringsarkitekter og landskapsarkitekter, og bruker bredden av vår kompetanse i prosjektene.

HELHETLIG

Agraffs visjon er at vårt arbeid skal skape positive endringer for mennesker og samfunn.

Agraff har et særlig våkent blikk for kvalitetene som oppstår når landskap og byggverk får dra veksler på hverandre, når man forankrer prosjektet i lokalmiljøet, og når man er ekstra oppmerksom på hvordan menneskene skal bruke de stedene vi skaper.

SAMTALE – PROSESS

Gode prosjekt kjennetegnes av gode prosesser. Agraff arbeider alltid flerfaglig og dialogbasert. Vi legger vekt på innlevelse i oppdragsgivers behov og forståelse av mulighetene som ligger i en tomt. Vi trekker inn kontorets samla kompetanse tidlig i prosessene, og legger stor vekt på kommunikasjonen mellom oppdragsgiver, arkitekter og øvrige aktører. Agraff har velprøvde metoder vi bruker i dialogbaserte prosjekteringsprosesser og workshops. Vi mener at ved å lytte og samarbeide, vil de ulike fagene både arbeide mer effektivt og finne bedre og mer kreative løsninger.

Tidsrammer og budsjett er viktige forutsetninger for gode prosesser. Agraff strukturerer prosjekteringsarbeidet nøye gjennom de ulike fasene, og er opptatt av at oppdragsgiver hele tiden skal ha kjennskap til status i prosjektet. Agraffs seniorer har mange års kompetanse på prosjektledelse, gjennomføring av brukerprosesser og vellykket kommunikasjon med plan- og antikvariske myndigheter.

Agraff AS har sentral godkjenning for alle nødvendige ansvarsområder.

SKALA

Agraff prosjekterer bygninger, landskap, reguleringsplaner og utredninger, i både meget store og helt små format. Vi utfører arbeid fra tidlig skisseprosjekt til omfattende detaljprosjekt og oppfølging av byggeprosess. Våre referanseprosjekt omfatter full tettstedsregulering, detaljering av sentrale byrom, store offentlige friområder og store og komplekse nærings-/flerbruksbygg, og vi legger like mye engasjement i små designoppgaver, prototype-utforming, mindre innfill-oppgaver og tidlige mulighetsstudier.

RESULTAT OG RESPONS

Agraff har blitt premiert i mange konkurranser på bygg, landskap og arealplanlegging. Vi har vunnet Trondheim kommunes byggeskikkespris to ganger og energispareprisen en gang. Nybygget til Sparebank1 SMN mottok den prestisjefylte, nordiske eiendomsprisen fra organisasjonen FIABCI for sitt fokus på miljø, energisparing og tilpasning av moderne bygg i et etablert bymiljø.

Agraff er opptatt av å lære kontinuerlig. Vi har startet en undersøkelse av hvordan brukere opplever Agraffs ferdige bygg og uteområder, slik at vi får tilbakemelding på hvordan vi kan treffe best mulig med vår design.

SPIKERFABRIKKEN – ATELIER ILSVIKA SA

Agraff AS er del av kontorfellesskapet i Spikerfabrikken, Atelier Ilsvika SA i Trondheim. Dette kreative fellesskap er en viktig del av vårt nettverk, og består av rundt 30 bedrifter innen arkitektur, produktdesign, interiør, lysdesign, foto, kunst, håndverk, tekst og formidling.