Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

miljofyrtårn
Miljø er viktig for Agraff, både i kjernevirksomheten og i våre internrutiner. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, og vi har stort fokus på miljø når vi prosjekterer bygg og landskap.

Miljøfyrtårn
Vår sertifisør skriver følgende: “Agraff har vært Miljøfyrtårnsertifisert tidligere men viktigst av alt praktiserer de en streng miljøprofil i sine prosjekter og er følgelig et fyrtårn i sin bransje. I all hovedsak adresserer Agraff miljøparameterne i sin kjernevirksomhet (tegne gode, energi- og miljøeffektive bygninger) i tillegg til å ha enkle, effektive og velfungerende internrutiner for å ivareta miljøarbeidet på hjemmebane.”

Du kan lese mer om hva det vil si å være Miljøfyrtårn på Stiftelsens nettsider, http://miljofyrtarn.no

Miljøprofil i prosjekter
I flere av våre prosjekter er det en streng miljøprofil, og hvordan vi kan tegne bærekraftige og energieffektive bygg og uteområder er et gjennomgående tema i hverdagen hos Agraff. Her er noen eksempler på prosjekt:

– Sparebank 1-bygget i Trondheim har blitt et av de mest klima- og miljøvennlige i hele landet. Les mer om miljøtiltakene på bygget her: http://www.arkitektur.no/sparebank-1-smn?tid=158202

– Bjørkhaugvegen som ble bygget om (i stedet for nybygg), har ubehandlet furukledning, og solfangere for varming av vann (gulvvarme og forbruksvann) innfelt i fasadekledninga.

– På Steinhaugen/Reppe har vi hatt fokus på å utvikle grønne frodige arealer mellom de nye boligbyggene.  Vi foreslo regnbed som en åpen løsning for overvann i stedet for å lede vannet bort i rør, og har dermed fått god kompetanse på dette området. Vi har også lagt opp til at store deler av vann føres i åpne renner før det ledes ned i sandfang. Dette bidrar positivt til miljøet.

– På Strindfjordveien park har vi prosjektert en grønn park med med et stort og variert utvalg av planter som vil ha positiv effekt på dyre- og fugleliv. Overvannet føres til perkulasjonskummer og fordrøyes her, noe som også er positivt for miljøet.

– Vi har hjulpet Trondheim kommune med å prosjektere snarveger som skal gjøre det mer attraktivt å gå. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet på landsbasis! Les mer her: http://www.nrk.no/trondelag/slik-skal-du-fristes-til-a-ta-beina-fatt-i-trondheim—miljopakken-har-laget-snarvei-i-duedalen-1.12933563

Godt arbeidsmiljø
I vår miljørapport scorer vi særlig høyt på godt arbeidsmiljø! Det er vi veldig fornøyde med. Vi har et åpent fellesskap hvor vi er opptatt av å dele gode idéer -og utfordringer. Dette gjør vi blant annet gjennom vårt åpne kontorlandskap, i prosjektmøter, gjennom Agraff LAB og Arkitektsport. Kontoret vårt er også en del av Atelier Ilsvika som vi arrangerer julemarked, julebord, sommerfest og andre arrangement med. Og så har vi bading i Ilsvika hver fredagsmorgen i vinterhalvåret!

 tilnett_1 tilnett_2