Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Sparebank 1 Midt-Norge


Sparebank 1 SMN,
nytt hovedkontor
Hvor:
Søndre gate, Trondheim
Status:
Ferdigstilt 2010
Oppdragsgiver:
Sparebank 1 Kvartalet
Energi:
Målt levert energi i kontordel: 57 kWh/m2/år, fokus på godt innemiljø
Areal:
21 500 m2


Energigjerrig hovedkontor for Sparebank1 Midt-Norge

Agraff vant oppdraget om å tegne nytt hovedkontor for Sparebank 1 SMN etter arkitektkonkurranse i 2007. I vinnerprosjektet var det et sterkt fokus på lavt energibehov og godt innemiljø. Målinger fra 2011 viser at det nye anlegget har blitt et av de mest klima- og miljøvennlige i hele landet, med ventilasjonsløsninger som ligger helt i forkant av utviklingen i Norge.

Bygget er delt opp av tverrgående glass-spalter, et sentralt grep for å oppnå et sunt og energivennlig inneklima. Spaltene tilfører en rekke andre kvaliteter til bygget og byrommet, med blant annet økt grad av lysinnslipp og åpning mot omkringliggende gater.
Anlegget er komplekst med kontorarealer, møtesenter med konferansesal, personalrestaurant og butikker i første etasje. Et eget utstillingsareal i tilknytning til ruinen etter Olavskirken, som ligger i kjelleren til bygget, er også en del av bygget. Første etasje er programmert for utadretta virksomhet som inviterer til folkeliv, med butikker, restaurant og kundemottak for banken. Her har banken fått en åpen plass som strekker seg gjennom bygget og gir gatene på begge sider en oppblomstring. Nybyggets konferansesal i grønn kobber svever over det nye byrommet.

De tverrgående glass-spaltene står sentralt i konseptet bak nye Sparebank1 SMN. Spaltene har vært et viktig grep for å oppnå et sunt og miljøvennlig bygg. De gjorde det mulig å utnytte naturlig oppdrift for utlufting, samtidig som behovet for ventilasjonskanaler ble redusert betraktelig. Dette ga oss muligheten til å benytte fortrengningsventilasjon med meget lavt trykkfall, kombinert med naturlig ventilasjon i sommerhalvåret.
Spaltene tilfører også en rekke andre kvaliteter til bygget: Tilpasning til byens skala, gode lysforhold i bygningen/gatene utafor og fleksibilitet med tanke på oppdeling av kontor- og næringsarealene.

Den ene spalten er uten innglassing og åpen for gjennomgang utenfra bygget. Den knytter sammen veitene på tvers og skaper en ny plass som også tydelig markerer inngangssonen til banken.

Det nye hovedkontoret til Sparebank 1 SMN har blitt et av de mest klima- og miljøvennlige i hele landet, ifølge målinger gjennomført i 2011. Kontordelen hadde det første året et energiforbruk på 57 kWh/kvm. Det ble gjennomført to viktige grep for å oppnå det lave energibehovet. Det ene var å utnytte varmlagringskapasiteten i eksponerte tunge materialer. Dette er et prinsipp som er vanskelig å energiberegne, men målinger viser at det har stor effekt. Det andre grepet var å bruke et hybrid ventilasjonsanlegg med en blanding av naturlig ventilasjon og fortrengningsventilasjon.
Ventilasjonsløsningene, som også gir et meget godt inneklima, ligger helt i forkant av utviklingen i Norge. Dette gjør at prosjektet er utpekt som forbildeprosjekt av Enova. Prosjektet vant Trondheim Kommunes energisparepris 2011.

Kategori: bygg, kontor, næring