Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Torvet i Trondheim

Torvet i Trondheim
Hvor:
Trondheim sentrum
Status:
2015-d.d.
Oppdragsgiver:
Trondheim kommune
Samarbeidspartnere:
Edith Lundebrekke, Multiconsult, Pir II

«Tilrettelagt for aktivitet – klargjort for fest»

Detaljprosjekt for ny utforming av Torvet i hjertet av Trondheim. Vi ønsker å lage et torg som bygger videre på stemningen og det beste av materialbruk og soliditet fra området rundt vestfrontplassen og erkebispegården. Byrommet skal legge godt til rette for all aktiviteten som skjer og ikke minst samvirke godt med bygningene rundt, slik at Torvet kan forsterke sin status som byens midtpunkt og naturlige møteplass.

Mønsteret i belegningssteinen er utforma i samarbeid med kunstner Edith Lundebrekke. Endelig avklaring av parkeringskjeller har dratt ut i tid, men vi har laget et detaljert forprosjekt for byrommet som en videreutvikling av rapporten som Trondheim kommune utarbeidet i desember 2012.

Nyheter og andre publiseringer:
Prosjektets egen nettside finner du her.
Kommunens nyhetsbrev Trondheim 2030
Adresseavisen
Adressa tv

Agraff arkitekt i Trondheim – pålitelig, nyskapende, engasjert, nysgjerrig, dyktig

Kategori: landskap, plasser