Byrom – åpenrom – pusterom

Torg, åpne plasser og parker er hjertet i en by. Disse stedene skal invitere til møte mellom mennesker, lek, aktivitet, rekreasjon og moro. Det er viktig for både innbyggere og byen. Agraff tar dette på største alvor – med mye lekenhet.  

I en by haster man gjerne over torg og gjennom parken. Man oppholder seg kanskje ikke så lenge på stedene, men de har likevel svært viktige funksjoner i byens liv. Slike byrom fungerer nemlig som åpenrom, mellomrom og pusterom i bebyggelsen. Uten mellomrommene fungerer ikke resten av byen.

Strindfjordvegen park. Foto: Wittrup

Når Agraff jobber med denne typen prosjekter, starter vi alltid med en lekende inngang, der er alt lov. Vi vil bli kjent med stedet og mulighetene her, og finne den bærende ideen. 

Vitsen med denne øvelsen er å få opp de ville, gale, morsomme, rare og umulige, og helt briljante ideene,

sier landskapsarkitekt Marte Willumsen.  

“Dette gir oss gode knagger å henge vider utvikling på, og at vi ofte finner den bærende ideen for prosjektet i løpet av denne runden, og som gir oss gode knagger å henge valgene vi tar på.”

Den lekne tilnærminga til prosjektet gir alle en «energiboost» i oppstartsfasen, vi får opp masse muligheter og ideer, og begynner å forme et bilde av hva slags fantastisk sted dette kan bli. 

Fjordalmenningen Rockheim. Foto: Wittrup

Gode uterom skal alle kunne glede seg over og mange ta i bruk. Slike uterom er en ekstremt verdifull ressurs i bylivet og i hele samfunnet. For å være sikker på at man treffer hver gang, ser Agraff det som vår oppgave å åpne opp og aktivisere innbyggerne gjennom planleggingsfasen.  

Vi inviterer til innspills – og dialogmøter for å kunne snakke med flest mulig av de som skal spasere over, sitte ned, sparke fotball, spise is og arrangere alt fra julemarked til toppidrettsveke i de offentlige rommene.  

Deres meninger og tanker om nærområdene er viktige!

Å finne den overordna strukturen og rammen for prosjektet gir ofte brukerne av stedene i ettertid uventa overraskelser i form av selve utformingen av stedet, eller ting man kan gjøre der. 

Friluftsområdet Midtsandtangen i Malvik Kommune er et slikt prosjekt. Idéen og mottoet er «Frukta er for alle». Det er plantet tusenvis av spiselige vekster, og alle som besøker området skal kunne plukke med seg urter, bær fra busker, samt epler og pærer fra frukttrærne som raust ble plantet på området.  Endelig et sted der det er lov å gå på epleslang. 

Midtsandtangen i Malvik. Foto: Synlig design & foto

I skolegården på Lilleby i Trondheim var “den hemmelige skogen” et begrep – og da var ikke veien lang til å bli inspirert av eventyret Alice i Eventyrland for oss i Agraff. “Lille By” ble etablert, og den hemmelige skogen forble selvsagt også i fortsettelsen en hemmelighet! 

Ved Bankkvartalet i Søndre gate i Trondheim åpnet vi opp igjen en eldgammel veit tvers gjennom kvartalet – en passasje som hadde blitt stengt av tidligere bygg. Her etablerte vi et nytt lite torg, “Bankplassen”, med skulpturell sitteplass, kunstnerisk utsmykning av Håkon Bleken, samt inngang til de offentlig tilgjengelige kunstverkene som Sparebank1 viser fram. 

Bankplassen. Foto: Wittrup

Agraff kaller dette for gaver. Ved å skape noe uventet i dette rommet, noe brukerne absolutt ikke hadde tenkt seg, skaper man også entusiasme for prosjektet, på en måte verken innbyggerne eller oppdragsgiver hadde sett for seg.