Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

LANDSKAPSARKITEKTUR:

 Antonia Jaryd Johansen
Landskapsarkitekt MNLA
xtlf
474 62 172
xepost
antonia@agraff.no

 

Hans Eriksson
Landskapsarkitekt MNLA,
og anleggsgartner
xtlf902 93 015
xeposthans@agraff.no

 

Jan Løvdal
Faglig leder landskap
Landskapsarkitekt MNLA
xtlf970 33 931
xepostjan@agraff.no 

 

Marius Unnerud
Landskapsarkitekt MNLA
xtlf996 08 518
xepostmarius@agraff.no

 

Marte Bysting Willumsen
Landskapsarkitekt MNLA
xtlf
980 76 560
xepostmarte@agraff.no

 

 Trond Heggem
Landskapsarkitekt MNLA
xtlf990 14 946
xeposttrond@agraff.no

 

AGRATOR:

Anne Sofie Kvål Størseth
Administrativ koordinator
xtlf73 84 13 10
xepostannesofie@agraff.no

ARKITEKTUR:

Carla Carvalho
Arkitekt MNAL
xtlf466 24 911
xepostcarla@agraff.no

 

Ingrid Grændsen
Arkitekt MNAL
xtlf917 64 441
xepostingridg@agraff.no

 

Johannes Smidt
Daglig leder
Sivilarkitekt MNAL
xtlf
922 06 752
xepost
johannes@agraff.no

 

Lydia Høyem Anker
Arkitekt MNAL
xtlf466 74 840
xepostlydia@agraff.no

 

Marius Jensen
Arkitekt MNAL,
og master i kunsthistorie
xtlf918 60 730
xepostmariusj@agraff.no

 

Per Arne Hamre
Sivilarkitekt MNAL
xtlf922 33 350
xepostperarne@agraff.no

 

Silje Høyem Amundsen
Arkitekt MNAL
xtlf959 99 817
xepostsilje@agraff.no

 

Siri Aschim Kvåle
Arkitekt MNAL
xtlf414 71 363
xepostsiri@agraff.no

 

Svend Johnny Breiby
Faglig leder arkitektur
Sivilarkitekt MNAL
xtlf926 18 946
xepostsvend@agraff.no

 

Fredrik Asplin
Arkitekt MNAL
xtlf482 22 735
xepostfredrik@agraff.no

 

Yashar Hanstad
Arkitekt MNAL
xtlf452 76 356
xepostyashar@agraff.no