Bærekraft, gjenbruk og miljøengasjement

Som arkitekter har vi et spesielt ansvar. Husene som bygges og arealet vi bruker er viktige faktorer for hvordan naturressursene påvirkes og forbrukes. Vi vil at det vi tegner skal gi være med på å minske miljøbelastninga. Vi vil bruke de beste løsningene, redusere ressursforbruket og gjenbruke der det er mulig. Vi vil skape steder for sterke, levende og sosialt bærekraftige lokalmiljø. Og vi skal redusere utslipp og miljøbelastning fra vår egen virksomhet.

Agraff er Miljøfyrtårn og er klimanøytrale som Trefadder.

Miljø i arkitekturen

Vårt viktigste bidrag for miljøet er å fullføre prosjekt med gode og ambisiøse miljøløsninger. Dette handler blant annet om:

  • energi- og ressursbruk,
  • varighet/langsiktighet,
  • hvordan minimere utslipp og skader på naturmiljøet,
  • hvordan skape sunne bygg og uteareal for brukere og omgivelser,
  • sosial og økonomisk bærekraft

Norges mest energieffektive kontorbygg: Bankkvartalet ble planlagt med en helhetlig miljøtankegang fra starten, og fikk Energispareprisen i 2011. Målinger gjennom et år viser at kontordelen bruker så lite som 65,9 kWh/m2 (inkl. reservekraftaggragatet). I tillegg er bygget svært fleksibelt, slik at man ikke må gjøre stadige ombygginger.

Det mangler ikke på tekniske produkt og enkeltløsninger når det skal bygges miljøriktig og for mindre CO2-utslipp. Utfordringa er å velge de rette løsningene, identifisere de viktigste målene i byggeprosjektet, og forme dette i en helhet som faktisk fungerer. Mange av de sterkeste løsningene handler om god bruk av tomta, god forståelse av brukerbehovene, gode planløsninger med flerbruk og fleksibilitet, og gode, varige detaljløsninger med materialer av god kvalitet. Dette er “passive” og robuste grep som ikke trenger mye innfløkt og vedlikeholdskrevende teknikk, men som kan følge prosjektet og gjøre det miljøriktig i hele dets levetid.

Agraff Arkitektur skal påvirke våre kunder i valg av best mulige løsninger på miljøområdene. Vi vil derfor være opptatt av å hjelpe med å skape gode planleggingsprosesser, der kommunikasjonen er helt avgjørende, og vi skal legge spesielt vekt på god behovs- og bruksforståelse.

Miljø på kontoret

Vi reduserer bruk av fly og bil til kontorreiser, vi bruker digitale kommunikasjonsplattformer der det er mulig, og prioriterer miljømerkede produkt og tjenester. 

Agraff har vært Miljøfyrtårn siden 2016. Vår sertifisør skriver om oss: “viktigst av alt praktiserer de en streng miljøprofil i sine prosjekter og er følgelig et fyrtårn i sin bransje /…/ i tillegg til å ha enkle, effektive og velfungerende internrutiner for å ivareta miljøarbeidet på hjemmebane.”

Andre relevante prosjekter fra Agraff