Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

OM OSS – AGRAFF

Agraff Arkitektur lager HELHETLIGE og nyskapende løsninger for bygninger, landskap og planer. Agraff har høye krav til KVALITET i alt vi gjør – vårt arbeid skal skape positive endringer for mennesker og samfunn. Vi er opptatt av innlevelse i oppdragsgivers behov og forståelse av MULIGHETENE som ligger i en tomt.

Agraff består av både arkitekter, landskapsarkitekter og reguleringsarkitekter. Agraff sikrer god sammenheng mellom landskap og byggverk, tilknytning til lokalmiljøet, og hensyn til hvordan menneskene skal bruke de stedene vi skaper.

HELHETLIG

Agraffs visjon er at vårt arbeid skal skape positive endringer for mennesker og samfunn.

Agraff har et særlig våkent blikk for kvalitetene som oppstår når landskap og byggverk får dra veksler på hverandre, når man forankrer prosjektet i lokalmiljøet, og når man er ekstra oppmerksom på hvordan menneskene skal bruke de stedene vi skaper.

SAMTALE – PROSESS

Gode prosjekt kjennetegnes av gode prosesser. Agraff arbeider alltid flerfaglig og dialogbasert. Vi legger vekt på innlevelse i oppdragsgivers behov og forståelse av mulighetene som ligger i en tomt. Vi trekker inn kontorets samla kompetanse tidlig i prosessene, og legger stor vekt på kommunikasjonen mellom oppdragsgiver, arkitekter og øvrige aktører. Agraff har velprøvde metoder vi bruker i dialogbaserte prosjekteringsprosesser og workshops. Vi mener at ved å lytte og samarbeide, vil de ulike fagene både arbeide mer effektivt og finne bedre og mer kreative løsninger.

Tidsrammer og budsjett er viktige forutsetninger for gode prosesser. Agraff strukturerer prosjekteringsarbeidet nøye gjennom de ulike fasene, og er opptatt av at oppdragsgiver hele tiden skal ha kjennskap til status i prosjektet. Agraffs seniorer har mange års kompetanse på prosjektledelse, gjennomføring av brukerprosesser og vellykket kommunikasjon med plan- og antikvariske myndigheter.

Agraff AS har sentral godkjenning for alle nødvendige ansvarsområder.

SKALA

Agraff prosjekterer bygninger, landskap, reguleringsplaner og utredninger, i både meget store og helt små format. Vi utfører arbeid fra tidlig skisseprosjekt til omfattende detaljprosjekt og oppfølging av byggeprosess. Våre referanseprosjekt omfatter full tettstedsregulering, detaljering av sentrale byrom, store offentlige friområder og store og komplekse nærings-/flerbruksbygg, og vi legger like mye engasjement i små designoppgaver, prototype-utforming, mindre innfill-oppgaver og tidlige mulighetsstudier.

RESULTAT OG RESPONS

Agraff har blitt premiert i mange konkurranser på bygg, landskap og arealplanlegging. Vi har vunnet Trondheim kommunes byggeskikkespris to ganger og energispareprisen en gang. Nybygget til Sparebank1 SMN mottok den prestisjefylte, nordiske eiendomsprisen fra organisasjonen FIABCI for sitt fokus på miljø, energisparing og tilpasning av moderne bygg i et etablert bymiljø.

Agraff er opptatt av å lære kontinuerlig. Vi har startet en undersøkelse av hvordan brukere opplever Agraffs ferdige bygg og uteområder, slik at vi får tilbakemelding på hvordan vi kan treffe best mulig med vår design.

en engasjert samtalepartner

en kreativ løsningsfinner

en pålitelig organisator

en sterk gjennomfører

 

KREDITINFORMASJON

Vår kredittverdighet er analysert av en av verdens største kredittopplysningsbyrå. Vi er en trygg aktør å gjøre handel med!

 

MILJØPROFIL

Miljø er viktig for Agraff, både i kjernevirksomheten og i våre internrutiner. Vi er
Miljøfyrtårnsertifisert, og vi har stort fokus på miljø når vi prosjekterer bygg og landskap. Hvordan vi kan tegne bærekraftige og energieffektive bygg og uteområder er et
gjennomgående tema i hverdagen hos Agraffs arkitekter. Her kan du lese mer om dette og se eksempler på prosjekter som er i tråd med Agraff Arkitektur sin miljøprofil.

Miljøfyrtårn
Vår sertifisør skriver følgende: “Agraff har vært Miljøfyrtårnsertifisert tidligere men
viktigst av alt praktiserer de en streng miljøprofil i sine prosjekter og er følgelig et fyrtårn i sin bransje. I all hovedsak adresserer Agraff miljøparameterne i sin kjernevirksomhet (tegne gode, energi- og miljøeffektive bygninger) i tillegg til å ha enkle, effektive og
velfungerende internrutiner for å ivareta miljøarbeidet på hjemmebane.”

Du kan lese mer om hva det vil si å være Miljøfyrtårn på Stiftelsens nettsider,
http://miljofyrtarn.no

SPIKERFABRIKKEN – ATELIER ILSVIKA SA

Agraff Arkitektur er del av kontorfellesskapet i Spikerfabrikken, Atelier Ilsvika i
Trondheim. Dette kreative fellesskap er en viktig del av vårt nettverk, og består av rundt 30 bedrifter innen arkitektur, produktdesign, interiør, lysdesign, foto, kunst, håndverk,
tekst og formidling.