Om oss

Om oss

Vi er Agraff! Vi er et uavhengig arkitektkontor som gjør bygg, landskap og planer litt bedre. Vi skaper steder der det er godt å bo, arbeide, leke og leve!

Visjonen

Agraff vil gi noe verdifullt til de menneskene vi tegner for.

Alle byggeoppgaver henger sammen med et sted, og det er alltid mennesker som skal bruke det. Vår visjon er å forme hus og landskap (uterom) som forbedrer livene deres.

Agraff skaper positive endringer for mennesker og samfunn.

Landskapet omgir bygningene, det henger sammen: Bylandskapet blir forma av bygningene i byen, og alle husene henger sammen med hager, gater, gårdsplasser, torg, parker, skolegårder eller andre uterom. Derfor jobber vi sammen; arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere.

Vi gir oss ikke før vi finner den beste løsningen for oppgaven, stedet og menneskene som skal bruke det.

Kjenner du våre metoder

Gode prosjekt har gode prosesser. I oppstarten av et prosjekt mener vi det er helt nødvendig å 1) møte og forstå oppdragsgiverens behov, 2) se og forstå tomta og mulighetene som finnes på stedet, og 3) åpne for de beste idéene.

De beste prosjektene forbedrer det stedet der de bygges og hører til der. Det gjelder å forstå hvilke kvaliteter vi kan utnytte. Derfor bruker vi alltid oppmerksomhet på å undersøke stedet der prosjektet skal utføres.

Arkitekt, oppdragsgiver, rådgivere, entreprenør – alle skal ha det samme målet: å gjøre prosjektet best mulig for de som skal bruke det. Det er vår jobb å legge til rette for dette. Agraff bruker vår samla kompetanse så mye vi kan – sammen er vi alltid sterkest.

Å være arkitekt handler mye om kommunikasjon. Vi synes det er viktig å sitte rundt samme bord og arbeide på samme lag.

Tidsrammer og budsjett er forutsetninger for gode prosesser. Vi organiserer prosjekteringsarbeidet nøye gjennom de ulike fasene, og er opptatt av at oppdragsgiver hele tiden skal ha kjennskap til status i prosjektet. Vi har mange års kompetanse på prosjektledelse, gjennomføring av brukerprosesser og vellykket kommunikasjon med plankontor og antikvariske myndigheter.

Ansvar for miljø og ressurser

Som arkitekter har vi et stort forvaltningsansvar for våre felles ressurser. Vi formgir hvordan kvadratmeterne skal brukes og hvilke materialer og energiløsninger vi skal bruke. Det handler både om hva vi bygger og om hvordan vi bygger det. Kan det ferdige huset eller uterommet gjøre det enklere å leve på en mer miljøvennlig måte? Kan vi bruke andre metoder og andre materialer?

Agraff vil alltid være bevisste og lete etter gode løsningene, som kan gjøre prosjektene våre mer vennlige mot natur, mennesker og framtid. Vi har mye kunnskap om energibruk, inneklima og lure materialvalg, løsninger som er prøvd og har gitt gode resultat.

Vi etterstreber også en miljøvennlig drift av kontoret vårt, og er sertifisert som miljøfyrtårn. Årlig klima- og miljørapport er tilgjengelig ved forespørsel.

Hele spekteret

Vi er arkitekter, landskapsarkitekter og reguleringsarkitekter.

Vi prosjekterer både i meget store format – byplaner, store boligområder, kontorkompleks – og meget små – utforming av utendørsmøblering og innredningsdetaljer.

Vi legger like mye engasjement i små designoppgaver, prototyper, små infill-oppgaver og tidlige mulighetsstudier, som i større prosjekt.

Vi følger hele prosessen, fra de første møtene om byggherres løse (eller faste) idéer, møter med kommunen, undersøkende rapporter og skisseprosjekt, til omfattende detaljprosjekt, presise arbeidstegninger og oppfølging av prosjektet på byggeplassen.

Utmerkelsene

Agraff har blitt premiert i mange konkurranser på bygg, landskap og arealplanlegging. Vi har fått den nasjonale landskapsprisen, byggeskikksprisen i Trondheim to ganger, samt energispareprisen, og den prestisjefylte eiendomsprisen fra organisasjonen FIABCI (The International Real Estate Federation) for fokus på miljø, energisparing og tilpasning av moderne bygg i et etablert bymiljø.

 • 2021 LIV Hospitality Design Awards (Jury´s Top Pick): Stokkøy Matstudio
 • 2021 LIV Hospitality Design Awards (Residence): Josefinesvingen
 • 2021 LIV Hospitality Design Awards (Private House): Rognervegen
 • 2020 BUILD Awards: Stokkøy Matstudio
 • 2020 Landskapsprisen NLA : Torvet i Trondheim
 • 2019 Årets grønne park: Havstein kirkegård
 • 2016 Byggeskikksprisen Trondheim kommune: Dampsentralen, hedrende omtale
 • 2015 Byggeskikksprisen Trondheim kommune: Havstein Kirkegård
 • 2015 Landskapsprisen NLA Hedrende omtale: Havstein Kirkegård
 • 2011 FIABCA World Prix d´Excellence: Hovedkontor Sparebanken SMN
 • 2011 Forbildeprosjekt Enova: Hovedkontor Sparebanken SMN
 • 2011 Energispareprisen Trondheim kommune: Hovedkontor Sparebanken SMN
 • 2010 Byggeskikksprisen Trondheim kommune: Rockheim Park P02

Historien så langt

Agraff Arkitektur AS ble starta i slutten av år 2000 (offisiell, magisk startdato er 01.01.01), av 2 landskapsarkitekter og 2 arkitekter. Gründerne våre tok med seg erfaring fra større bedrifter for å finne opp en ny og bedre måte å skape god arkitektur. Siden den gang har bedriften vokst med 400%, og teller i dag 19 ansatte – 7 landskapsarkitekter, 11 arkitekter og én agrator (Agraffs administrator).

Agraff har nå utført mer enn 1 000 oppdrag innen bygningsarkitektur, landskapsarkitektur, reguleringsplaner, mulighetsstudier og små og store utredninger. Vi har kontorer i Ilsvika, som del av det fantastiske kontorfellesskapet Atelier Ilsvika.

Agraff eies i fellesskap av flertallet av de ansatte i bedriften.