Personvernerklæring

Personvernerklæring

Vi ønsker å beskytte og respektere ditt privatliv i henhold til personvernforordringen (GDPR) som trådte i kraft i 2018. Denne personvernerklæringen forklarer hva slags informasjon vi lagrer, hvorfor og når vi lagrer den, under hvilke forhold vi ser det nødvendig å dele informasjonen med tredjeparter, og hvilke rettigheter du har bl.a. i henhold til å bli slettet.

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom vår behandlingen av personopplysninger endres eller revisjon anses nødvendig grunnet endring i gjeldende lover eller forskrifter.

  1. Kategorier av personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse), samt faktureringsinformasjon (kontaktinformasjon, fakturaadresse og organisasjonsnummer).

Ved henvendelse per e-post og ved bruk av vårt kontaktskjema vil data du aktivt oppgir bli samlet inn. Eksempler på data som du aktivt oppgir, er: Person- og kontaktopplysninger som f.eks. e-post, telefonnummer, adresse, m.m. Hvis du oppgir opplysninger på vegne av en annen person, er det ditt ansvar å sikre at du har rett til å dele disse opplysningene.

Vi samler også inn avidentifiserbare opplysninger om besøkende på vår nettside. Vi bruker vanlige internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle anonym informasjon om våre brukere. Dette gjøres for at vi på best mulig måte kan tilrettelegge funksjonaliteten og opprettholde en brukervennlig hjemmeside. Informasjon hentet fra datamaskinens nettleser kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare, skjermoppløsning og avsendernettside

  • Behandlingsansvarlig

Agraff Arkitektur AS, Mellomila 56, 7018 Trondheim, er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.  

  • Deling av opplysninger med tredjeparter 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter inngåtte avtaler utleveres nødvendige opplysninger til våre leverandører av økonomitjenester. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

  • Innhenting av personopplysninger 

Kundeopplysninger hentes direkte fra kunden eller fra Brønnøysundregisteret. 

Ved besøk av vår nettside er du anonym og vi registrerer din datamaskins domenenavn (IP-adresse). 

Dersom du bruker kontaktskjema på vår hjemmeside vil vi be om navn, e-post, emne på meldingen, og en meldingstekst. Det er også mulig å komme i kontakt med oss på vår Facebook eller Instagram side. Da vil vi videre be om e-post eller telefonnummer for videre kontakt.

  • Behandlingsgrunnlag

Formålet med behandlingen av opplysninger er å kunne tilrettelegge på en best mulig måte for de tjenestene du ber oss om å levere.

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår bedrift og deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

  • Formålet med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i henhold til avtalegrunnlaget.

  • Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil vi lagre/slette i henhold til lovens krav.

  • Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtaler.

  • Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler personopplysninger i henhold til personvernforordningen. I den forbindelse kan det kreves innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

  1. Kontaktinformasjon

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til firmapost@agraff.no