Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Åsen omsorgsboliger

Åsen omsorgsboliger
Hvor:
Levanger kommune
Når:
Vår, 2015
Oppdragsgiver:
Levanger kommune
Samarbeidspartnere:
Rambøll Norge AS – Samarbeidende arkitekter,
NorConsult – rådgivende ingeniører,
Fuglesang Dahl – entreprenør

 

Omsorgsboliger med nydelig utsikt og nærkontakt med naturen

Åsen omsorgsboliger er en del av Levanger kommunes satsing på å tilrettelegge for framtidens utfordringer, med stadig større grupper som blir avhengig av omsorg – særlig pasienter med demens. Tomta er krevende med store terrengforskjeller, men er frodig og ligger flott til med utsikt over Åsen sentrum, omkringliggende åkerlandskap og skogkledde åser. Bygget har fått en naturlig plassering i terrenget for å utnytte tomtas potensiale både med tanke på solforhold og utsikt. Høyde og skala harmoniserer med omgivelsene og bygget ruver ikke i landskapet.

Man ankommer bygget på nivå 2, med gode utsikts- og solforhold. Forplassen er en fortsettelse av ankomstområdet inne i bygget. Utearealet er delt i tre: To uterom er spesielt utformet med tanke på beboerne, og et tredje er tiltenkt dagpasienter og besøkende. Uterommene for beboerne er utformet som sansehager med små gangsløyfer. Hagen tilknyttet storstua er lagt i tilknytning til skogen med gode solforhold og en stor terrasse.

Omsorgsboligsenteret er på 36 boenheter, spiserom, administrasjon, dagsenter med andre fellesarealer og seremonirom. Bokvalitet har vært en prioritet i prosjektet. Dette er beboernes siste bolig og da er det viktig å gi boligen og uterommene flest mulig kvaliteter slik at det bygger opp om verdigheten som hver en av beboerne fortjener. Dette innebærer blant annet at alle boliger er vendt  mot sol og utsikt.

Det er 6 bokollektiv med 5 boenheter i hver. Det er også en omsorgsleilighet på enden av hvert bokollektiv. Disse leilighetene kan fungere selvstendig og har egen inngang utenfra.

Kategori: bygg, helse, omsorg, velvære, landskap, nærmiljøanlegg