Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Aune barneskole


Aune barneskole
Hvor:
Oppdal kommune
Status:
Ferdigstilt 2011
Oppdragsgiver:
Oppdal kommune


Bølgende samlingssted

Agraff ble engasjert som landskapsarkitekt ved rehabilitering av Aune barneskole i Oppdal sentrum. Skolens uteområder trengte et bredere aktivitetstilbud ved ombyggingen av skolen. Vi hadde et sterkt ønske om å bevare det vi kunne av skog og naturområder, samtidig som vi ønsket å tilby elevene et identitetsskapende samlingspunkt.

En stor bølgende konstruksjon, «Bølgen», har fått hedersplassen inne på tunet mellom bygningene. Dette lekeelementet – en bølgende konstruksjon i tre som snor seg over og under terrenget – brukes sommer som vinter. Her kan man løpe, ake, ha konkurranser, sitte og prate, ligge og slappe av, leke gjemsel, eller bare være for seg selv. Bølgen er tenkt som et identitetsskapende samlingspunkt i skolegården, men den er også et friskt visuelt element som står seg vakkert alene i landskapet.

Skolegården på Aune er blitt utformet med mye bevart naturområde. Dette er en stor kvalitet for elevene. Her kan man utfordre koordinasjonen og drive med fri lek og uorganisert samhandling. De skogkledte åsene rundt skolegården avsluttes mot en vannrenne som skaper et tydelig møte mellom natur og opparbeidede arealer.

Skolen er planlagt med fire ulike baseinnganger, og hver av disse har fått sin egen utebase. Tilknyttet utebasen er et amfi eller samlingsplass og benker. Dette gir muligheter for uteundervisning, samtidig som det skaper en følelse av tilhørighet og trygghet.

Praktiske hensyn som parkering og varelevering er løst, og gang- og sykkelveier og enkel tilgang til ballbaner er opprettet.

Kategori: landskap, lekeplass, nærmiljøanlegg, skoler og barnehager