Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Bankplassen

 

Bankplassen
Hvor:
 
Søndregate,
Trondheim
Status:
Ferdigstilt høsten 2010
Oppdragsgiver:
SpareBank 1 Kvartalet

Fra veit til veit

Et av hovedgrepene i arkitektkonkurransen Agraff vant i 2007, med nytt bankkvartal i Søndre gate, var å åpne opp byen gjennom bankkvartalet, over Bankplassen. Å åpne opp kvartalet over plassen gir byen en forbindelse fra Nordre gate til Peter Egges plass foran biblioteket, ved å binde Westermannsveita og Schjoldagerveita sammen.

Bankplassen er en liten, funksjonell plass i byen. Den sørger for at strømmen av mennesker glir lettere gjennom denne delen av byen, samtidig som den skaper variasjon i gatebildet ved å åpne seg ut mot Søndre gate. Konferansesalen som henger over plassen gir rommet et spennende tak.

Kvilsteinen sentralt på plassen fungerer som et ventested, et møtepunkt, en liten lekeplass og den er ikke minst blitt et sted skaterne i byene har lært seg å verdsette.

Bankplassen er utformet i betong med en overhøyde over hele plassen som gir en god opplevelse av stedet. Vannet renner ut mot vannrenner langs fasadene. Et av kunstverkene til Håkon Bleken pryder den ene veggen på plassen.

Kategori: landskap, plasser