Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Bassengbakken 2

Bassengbakken 2
Hvor:
Nedre Elvehavn, Trondheim Kommune
Status:
Innflytting 2015
Oppdragsgiver:
Trekanttomten
Nedre Elvehavn
Areal:
ca 5800 m2
Miljø:
Høy utnyttelse, fortetting, fjernvarme, klasse B-bygg
Prosjektert sammen med:
JST Arkitekter AS

Trekanttomta – Bassengbakken 2

Kontor-, forretnings- og boligbygg på 5 800m2 BRA som infill Takved innkjøringa til Nedre Elvehavn i Trondheim. Agraff AS og JSTArkitekter AS vant en+19,3i5 nnbudt konkurranse i 2009. Vi har gjennomført regulering av tomta, skisse-, for- og detaljprosjekt, samt oppfølging I byggeperioden. Byggestart var juli 2013, og innflytting er forventet ferdig juli 2015.

Prosjektet omfatter en offentlig park over deler av parkeringskjelleren. Dette uterommet gir mulighet for høy utnyttelse på resten av tomta. Bevaringsverdig nabobebyggelse har stilt strenge krav til bade fundamenteringsløsning og arkitektonisk utforming. I prosjektet har vi fokusert på å skape et bygg som gir kvaliteter til den tilliggende bybebyggelsen og byrommene. Vi vil gi prosjektet offentlige uterom som beriker bydelen og tar hensyn til de vernede bygningene, og la bygget gli godt inn i en helhet samtidig som det står frem som et sterkt enkeltobjekt.

Bygget har fleksible tekniske løsninger, effektive planløsninger og er prosjektert for energiklasse B. Bygget spiller på lag med kompliserte omgivelser, og ivaretar siktlinjer, gesimshøyder, proposjoner, og orientering på gateplan.

Foto:m.herzog / visualis-images.

Kategori: bolig, bygg, kontor, næring