Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Cirka Teater


Cirka teater
Hvor:
Nyhavna, Trondheim
Status:
Forprosjekt
Oppdragsgiver:
CIRKA teater
Areal:
1500 m2 BTA

Scenekunstarena for barn

På fyringsbunkeren ved Dora 1 har Cirka teater hatt verksted, kontor og øvingsscene siden 1986. Her ønsker de å utvikle et scenekunstsenter for barn og unge. Cirka teater har produsert spektakulære scenografier basert på gjenbruk av materialer og objekter, og ønsker en gjenbruksprofil på sine nye lokaler. Vi  har prosjektert et forprosjekt for ombygging av eksisterende lokaler med elementer hentet fra Lilleby smelteverk.

Vi ser på scenekunstarenaen som en motor i byutviklingen som vil foregå på Nyhavna. Beliggenhet og funksjon vil bidra til å skape aktivitet som vil virke positivt inn på utviklingen av området.

Et mål har vært at scenekunstarenaen og rommene i seg selv blir en del av totalopplevelsen ved å være med på en teaterproduksjon eller se en forestilling. Rommene skal inspirere – vi vil ta publikum med på et lite arkitektonisk eventyr, ut av normaliteten og inn i uoppdagede fysiske og mentale landskap.

Arbeidet med scenekunstarenaen er gjort i tett samarbeid med Cirka Teater gjennom flere modellworkshops. Gaia Trondheim har bidratt med kompetanse på gjenbruk. Det har ikke lyktes å få til en avtale med rivningsentreprenøren for Lilleby, men vi har forhåpninger om at vi kan gjennomføre prosjektet med en lignende arbeidsmetode.

Prosjektet er en del av ”Fremtidens Bygg”-satsingen til NAL.
Prosjektbeskrivelsen finnes her: Prosjektbeskrivelse Fremtidens Bygg 
Du kan lese mer om Cirka teater her: Cirka teater

Kategori: bygg, kultur