Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Dalgård Hageby


Hvor:
Dalgård, Trondheim
Status:
Ferdigprosjektert 2012
Oppdragsgiver:
PEAB Norge

Dalgård Hageby

Dalgård ligger i et rolig og etablert boligstrøk på Byåsen. Det er meget gode solforhold og vid utsikt østover. Nærheten til marka og skogen har inspirert oss i utforminga av bygningsgrupper, fargetema og uteområder.

Her har Agraff prosjektert 34 rekkehus og eneboliger i kjede. Boligene er plassert i grupper som danner gode tun med fellesfunksjoner. Hver bolig har egen forhage i tillegg til hageareal på baksida. Alle boliger har også en romslig takterrasse samt en liten luftebalkong.

Det arkitektoniske uttrykket er tuftet på norske byggetradisjoner, fortolket i et uttrykk for vår tid. Boligene har en klar hovedform, samt mindre tilleggsdeler som kan legges til etter behov. Fasadene er kledt med mørkbeiset liggende trepanel, mens tilleggsdelene har stående spilepanel, skilt ut med klare kontrastfarger som gir hvert hus sin identitet.

Agraff har også gjennomført regulering av området.

Kategori: bolig, bygg, landskap, nærmiljøanlegg