Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Elvehavn brygge


Elvehavn Brygge
Hvor:
Nordlige del av Nedre
Elvehavn, Trondheim
Status:
Siste byggetrinn ferdig 2014
Oppdragsgiver:
Kaibygg AS, Nedre Elvehavn AS,
NCC AS, PEAB Bolig AS, PEAB Norge AS,
Trondheim Eiendom (barnehage)


Tett by som puster lett

Elvehavn Brygge er et stort transformasjonsområde (34 daa) på Nedre Elvehavn i Trondheim, beliggende ved Nidelven. Det er bygget 15 nye boligblokker på tomta, ca. halvparten med næringsarealer i 1. etg. Agraff har vært ansvarlig for alle utomhusanleggene og for å skape kontinuitet og helhet med resten av områdene på Nedre Elvehavn.

Utomhusanleggene består av kaifront, allmenninger, park, barnehage, private gårdsrom, takhager og adkomstgate. Vi har skapt uterom med ulik grad av offentlighet og ulikt innhold som gjør bevegelsen gjennom området til en variert opplevelse. Det har vært viktig at bydelen skal fungere godt både for de som bor der, de som er på besøk, og for de som bare bruker området som gjennomfartsåre. I tillegg har vi ønsket å tilføre små, naturlige pusterom som kan mykne opp et tettbygd urbant område, gjennom bl.a. bruk av myke, bølgende former, frodig beplantning og bølgende plener på utvalgte steder. Agraff har samarbeidet med flere arkitektkontor i prosjektet: ARC Arkitekter AS, Svein Skibnes Arkitekter AS, Per Solem Arkitekter AS

Kategori: landskap, lekeplass, nærmiljøanlegg, parker, plasser, skoler og barnehager, takhager, ved vannet