Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Granåsen arenabygg langrenn, Trondheim


Hvor:
Granåsen, Trondheim
Status:
2018 – Pågående
Oppdragsgiver:
Trondheim Kommune,
Trondheim Eiendom-Utbygging
Samarbeidspartnere:
WSP engineering, Sweco, Brekke & Strand
Areal:
ca. 2400 kvm
Energi/Miljø:
Klimagassregnskap,
passivhusstandard.
Solceller vurderes

Nytt arenabygg på Granåsen

Granåsen arenabygg langrenn er det første byggeprosjekt av flere i Granåsen og vil gi føringen for en helhetlig utforming av anlegget. Oppdragsgiver Trondheim Kommune oppfordrer til nytenkning og vi ønsker å levere et produkt som oppfyller deres visjon. Det er gjort et grundig forarbeid hvor det legges vekt på hverdagsarkitektur av høy kvalitet og med høye miljøambisjoner.

”Fremtidens Granåsen skal være en smart arena i en smart by; åpent, sømløst og med god adgang til informasjon og nyttige tjenester for å møte nye miljøkrav, fremme folkehelse og gi store sports- og kulturopplevelser” – Granåsen Arenabyggs visjon.

Prosjektet tok utgangspunkt i kravene til passivhus, og prosjekteringsgruppa har kontinuerlig vurdert om tiltakene var fornuftige i forhold til miljøgevinsten. Miljømålet ble derfor beskrevet som kvalitet «tilsvarende» passivhus, eller bedre. De nyeste energiberegningene viser at bygget vil oppfylle
standardkravene til passivhus. Inn under miljøstrategien går også en utstrakt bruk av tre. Tre er valgt både som konstruksjonsmateriale og som synlige overflater innvendig og utvendig, med massivtre, limtrekonstruksjoner og trekledninger.

Byggets form er i stor grad en konsekvens av forholdet mellom bygg og arena. Noen av rommene krever spesielt god sikt mot oppløpet på skiarenaen. Derfor er deler av bygget vinklet mot oppløpet, mens hovedformen ligger parallelt med toppidrettssenteret. Arenabyggets første etasje er designet som en tung sokkel som ”holder bygget på plass”. Etasjene over har et lettere uttrykk med mye glass og lysere materialer som gjør at det ”svever” over den tunge sokkelen, som en trekrone over bakken. Arenabygget og landskapet rundt blir i hovedsak designet for hverdagsbruk og
arrangementer opp til NM/World Cup størrelse, men ved større arrangementer er det mulig å utvide anlegget med ekstra kommentatorbokser og flere tribuner.

 

Les også:
– Trondheim kommune sin artikkel om utbyggingen i Granåsen
– Nettmagasinet Trondheim 2030 sin artikkel om Grønne ambisjoner for Granåsen hverdagsanlegg

Kategori: bygg, kultur, nærmiljøanlegg