Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Havstein kirkegård


Havstein kirkegård,
utvidelse øst
Hvor:
Havstein, Trondheim
Status:
Ferdigstilt 2014
Oppdragsgiver:
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Et landskap av minner

Kirkegården til Havstein kirke ligger nydelig til på et av Trondheims høydedrag, og landskapet strekker seg åpent ut mot sør, øst og nord. Med dette som utgangspunkt har kirkegården blitt
utformet som et sted med både særpreg og karakter, i samspill med kulturminnene på området. Kirkegården tilbyr gode steder å oppholde seg, steder som passer for ulike sinnsstemninger og som ivaretar alle brukergrupper; pårørende, besøkende, turgåere og driftspersonell.

Som overordnet inspirasjon for utformingen har vi benyttet oss av kulturlandskapet som fenomen, og vi har lånt egenskaper fra dette landskapet til kirkegårdens utforming og uttrykk. Kulturlandskapet har en logisk, praktisk orden, oppstått fra funksjonelle behov og kulturelle føringer.
Kulturlandskapet formes funksjonelt når skogen hogges ut, stein ryddes bort eller det blir satt igjen åkerøyer, når de ulike åkerlappene dyrkes, eller når det pløyes, sås eller høstes. Kulturlandskapet kan også gis spesielle kulturelle betydninger og bli formet ut fra det, som for eksempel dersom det
tilhører en kirke. Overgangene mellom jordbrukslandet og tunet, kirken, byen, eller sjøen, formes av klare, funksjonelle prinsipper, ordensprinsipp som gir føringer med hensyn til å forme terreng, legge linjer i landskapet, skape forløp og sekvenser og gjøre materialvalg.

Agraff ble tildelt oppdraget og gjennomførte prosjekteringen i samarbeid med Riss Landskap, nå Norconsult i Bergen, etter en begrenset plan- og designkonkurranse i 2008. I 2018 ble kirkegården kåret til “Årets grønne park 2018” av Norske Anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører, NAML.

Les også:
Bygg.no sin artikkel “Havstein kirkegård årets grønne park 2018”

 

Kategori: kirkegårder, landskap, nærmiljøanlegg, parker