Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Havstein kirkegård – Personalbygg

  • Havstein_personalbygg personalbygg arkitektur agraff Trondheim


Hvor:
Havstein, Trondheim
Status:
Ferdigstilt 2016
Oppdragsgiver:
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Samarbeidspartner:
Rambøll arkitektur og landskap

 

Havstein kirkegård – Personalbygget

Huset ligger tett inntil Havstein kirke i et svakt skrånende terreng. Det var viktig å gi bygget et verdig og selvstendig uttrykk, men uten å ta for mye oppmerksomhet fra kirka. Bygget er lavt med et tak som skrår forsiktig motsatt veg av landskapet. Det åpner seg dermed mot utsikten og slipper inn lys fra sørvest.

Ytterveggen nærmest kirka er utført i Oppdalskifer, sånn som kirka, og ligger som en natursteinsmur i terrenget. De andre veggene er kledd med panel og malt i samme farge som det er brukt utvendig på kirka. Over veggene ligger et smalt vindusbånd som gir taket et svevende uttrykk, både fra utsiden og innvendig. I himlingen er det lagt et spaltepanel med bakenforliggende isolasjon. Dette gir god akustikk i rommene.

Prosjektert sammen med Rambøll arkitektur og landskap.

Foto:m.herzog / visualis-images

Kategori: bygg, kultur