Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Hjerteplanen

Mulighetsstudie i Trondheim
Hvor:
Midtbyen, Trondheim
Status:
Ulike prosjekter 2005-2016
Oppdragsgiver:
E.C. Dahls Eiendom

Hjertepromenaden

Hjertepromenaden er visjonen om en sammenhengende vandring rundt Midtbyen – langs Nidelva og fjorden. Hjertepromenaden vil fornye byen, utvikle steder og strekninger, åpne nye landskap for allmennheten og utløse nye forbindelser inn og ut av byen. Realisering av Hjertepromenaden vil utvide den universelt utformede sentrumssonen i Trondheim og gi flere bilfrie rekreasjonsområder.

Vi har visualisert potensielle landskaps- og byromsbearbeidinger en rekke steder langs hjertepromenaden for å vise hva slags flotte steder som kunne finnes langs elva i Trondheim. Vi har lagt vekt på å bygge videre på de ulike kvalitetene/karakterene som finnes i de forskjellige landskapsrommene langs elva.

Prosjektet bygger på kommunens mål om å realisere en sammenhengende vandring langs Nidelva og kanalen. Agraff har tidligere laget et forprosjekt for hele strekningen og ferdigprosjektert første etappe av Hjertepromenaden langs Bispeboligen ved Nidarosdomen, som ble ferdigstilt i 2008.

Mer informasjon om Hjertepromenaden finner du her.

Kategori: landskap, lekeplass, mulighetsstudie, nærmiljøanlegg, parker, plan, plasser, ved vannet