Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Ilsvika barnehage


Ilsvika barnehage
Hvor:
Ilsvika, Trondheim
Status:
Ferdigstillelse 2006
Oppdragsgiver:
Trondheim eiendom


Trygg luftegård på kaia

Som svar på utfordringen om å lage et rimelig, midlertidig og beskyttet barnehageanlegg mellom fjorden og et mye brukt kaiområde i byen, ble lekeplassen utformet innenfor en trygg, bølgende inngjerding – nærmest som en bakgård mellom vannet og nabobebyggelsen. Innenfor denne avgrensningen ble det formet et åpent og variert lekeområde for barna.

Lekeplassen på kaia måtte sikres mot både trafikk og vann, samtidig som hensyn til bysituasjonen og bruk utenfor barnehagens åpningstider også var viktig. De lysende lekeskulpturene, designet av den svenske landskapsarkitekten Monica Gora, var blant annet tenkt å tilføre nærområdet et visuelt lyspunkt også på helge- og kveldstid. Barnehagen er gitt utforming og funksjoner som fungerer godt for både voksne og barn.

Ilsvika barnehage ble i utgangspunktet godkjent som en midlertidig barnehage med drift fram til 01.05.2009. I forbindelse med kravet om å opprettholde målet om full barnehagedekning, ble barnehagen søkt videreført på permanent basis.

Kategori: landskap, lekeplass, nærmiljøanlegg, skoler og barnehager