Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Indre Sædal Skole


Indre Sædal barneskole
Hvor:
Indre Sædal,
Bergen kommune
Status:
Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver:
Bergen Kommunale Bygg


Indre Sædal skole ligger i en trang dal som stiger opp mot fjellet Ulriken. Skolen ligger avtrappet i terrenget inn mot fjellet på østsiden av dalen, og har solrike uterom. En bekk er åpnet og føres gjennom skolegården. Vannet danner en fin overgang mellom hardere flater og grønne lekeareal, og inviterer til kreativ lek. 

Agraff as som landskapsarkitekter i samarbeid med arkitektene VIS-À-VIS, vant i 2006 en plan- og designkonkurranse for ny barneskole i Indre Sædal i Bergen kommune. Indre Sædal er en ny barneskole for ca. 400 elever som inkluderer en integrert flerbrukshall. Uteområdene legger til rette for varierte aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper.

Kategori: landskap, lekeplass, nærmiljøanlegg, skoler og barnehager