Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Skolegård på nye Jakobsli skole


Hvor:
Jakobsli, Trondheim
Status:
2016- pågående
Oppdragsgiver:
Trondheim Kommune
Samarbeidspartnere:
Arkitektene Vis-a-vis
Areal:
Skolegård, ca 27 daa
Energi/miljø:
Nyttiggjøring av overvannet som en ressurs i skoleanlegget med åpen overvannshåndtering.

Vi ønsket å utarbeide en skolegård som oppmuntret til variert lek, og som blir trygg og åpen for alle.

Landskapsarkitektene våre arbeidet med å finne på gode ideer som både var jordnære og fantasifulle. På dette prosjektet har vi hatt fokus på håndtering av overvann, og hvordan man kan bruke vannet som en ressurs, og utnytte det i forskjellige aktiviteter. Vi ønsket at det skulle bli morsomt å være ute i høljregn!

Med det i tankene, utformet vi en forsenking langs gangveien som vil samle opp og videreføre vannet fra skolegården. Noen steder vil det lages kulper som forsinker vannet. Når bekken er tørr, vil det være spennende å leke blant steiner og planter, og på regnfulle dager vil bekken og kulpene utgjøre spennende områder for lek, hvor kun fantasien setter grenser.

Vi ser også for oss gode soldager. Derfor har vi planlagt at oppholdsarealene blir solvendte og at de vil være innbydende å oppholde seg i på solfylte dager. Trærne vil, sammen med støyskjermen, stoppe en god del av den kalde vintervinden og vil gjøre skolegården lun og koselig.

Skolegården blir et viktig punkt i den overordnede grønnstrukturen på Jakobsli og Overvik, og skal være en trygg arena som kan brukes av alle. Det vil være et turmål for barnefamilier utenfor skoletida, et sted det er spennende å gå forbi og et møtested for nærmiljøet.

Illustrasjon utendørsperspektiv: Vis-a-vis

Les også: Informasjon om nye Jakobsli skole på Trondheim kommune sine nettsider.

Kategori: landskap, lekeplass, nærmiljøanlegg, skoler og barnehager