Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Josefinesvingen


Josefinesvingen
Hvor:
Havstad,
Trondheim kommune
Status:
Ferdigstilt 2017
Oppdragsgiver:
Reitan Eiendom
Samarbeidspartner:
Daigo Ishii
Areal:
7 daa, 6000 m2 BTA bygning

Bruk tomta flere ganger!

Prosjektet svarer på utfordringen å fortette en tomt i et område preget av villabebyggelse. Agraff sin løsning har vært å bygge et nytt landskap, en ås, som ny småhusbebyggelse plasseres oppå. Ny Rema 1000-butikk, en frisør og parkering legges inn i åsen. På denne måten brukes tomtearealet flere ganger, og det oppnås en høy arealutnyttelse uten at bebyggelsen virker fremmed i området. Prosjektet er en ny mulig modell for fortetting i Trondheim.

Boligene planlegges nøye slik at de har mest mulig utsikt og god kontakt med uteområdene. Uteområder og interne veger bidrar til et karakterfullt uteareal med identitet. Uteområdene er en blanding av privat hageareal og fellesområder for lek og rekreasjon.

Næringsarealene planlegges med parkering på bakkeplan under åsen. Det er gitt plass til standard butikkutforming, med vekt på gode trafikkforhold for naboer og butikk.

Prosjektet viser mulighetene som ligger i Agraff sin arbeidsmodell. Grensesnittene mellom landskapsarkitektur og arkitektur er sømløse i dette prosjektet. Både bygninger og landskap er formgitt i en enhet og all kompetanse på kontoret er tatt i bruk.

Foto: m.herzog / visualis-images
Dronefoto: InteriørFoto

Kategori: bolig, bygg, landskap, næring, nærmiljøanlegg, takhager