Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Kilden Barnehage

Hvor:
Årvold, Oslo
Status:
Åpen konkurranse 2015
Oppdragsgiver:
Omsorgbygg / Oslo Kommune

Bo Bo Bille

Underdelingen og de ulike formene og fargene er med på nedskalere en stor barnehage og gjøre det enklere for barna å kjenne seg igjen og føle tilknytning til sitt eget bygg. En underdeling gjør også bygget fleksibelt ved behov for ulike inndelinger av avdelinger for små og store barn. Samtidig vil delingen gi utearealene en naturlig fleksibel inndeling som er knyttet til hvert enkelt “bygg”.

Agraff deltok i en åpen anbudskonkurranse utlyst av Omsorgbygg Oslo Kommune for en 10-avdelingsbarnehage med tilhørende uteområder. Tomten ligger i et etablert boligområde og i umiddelbar nærhet til store friluftsområder og badedammen på Årvoll. Konkurransen er gjennomført gjennom FutureBuilt og skal ha plusshusstandard.

Agraffs forslag legger hele barnhagen unntatt personalrom på ett plan, i 3 hovedvolum med 3 + 3 + 4 baser. Hvert volum får sin egen form. Mellom disse hovedformene ligger fellesarealer som kan brukes fleksibelt etter behov. Dette knytter de tre avdelingene sammen og gir god kommunikasjon gjennom bygget.

For å oppnå konkurranseholders ønske om plusshusstandard anbefales bruk av fortrengningsventilasjon framfor omrøringsventilasjon. Dette gir en betydelig energibesparing, og vil bedre luftkvaliteten. Et annet viktig prinsipp er å utnytte varmelagringskapasitet i tunge materialer (termisk masse) gjennom bruk av massivtre i vegger og tak, og gjennom bruk av betong i gulv. Det er foreslått installering av solcellepanel på de skrå takformene til hovedbyggene.

Kategori: bygg, landskap, lekeplass, skole og barnehage, skoler og barnehager