Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Kunstsiloen

Kunstmuseum Kristiansand
Hvor:
Odderøya, Kristiansand Kommune
Status:
Åpen konkurranse 2016
Oppdragsgiver:
Sørlandet Kunstmuseum, Kanalbyen Eiendom AS og Kristiansand kommune

In vena de vena – in the mood for pipes

Kunstsiloen vil etablere Odderøya som et bearbeidet og attraktivt rekreasjons og opplevelsesområde i Kristiansand. Med måten kunstsiloen griper tak i arealene rundt seg, slik vi foreslår at bearbeidede uteområder utvikles mot nord, sør og øst, vil denne delen av Odderøya får sin egne urbane stemning, som gir en flott kobling for den framtidige Kanalbyen. Anlegget tar også tak i sammenhengen med friområdene på Odderøya, slik at opplevelsestilbudet blir ennå mer komplett.

I arbeidet med forslaget har vi jobbet særlig med

– å legge til rette for gode byrom, som gir gode forbindelser til sjøen, Kilden, Kanalbyen, resten av Odderøya og Kvadraturen

– å bevare siloen som arkitektonisk objekt og landemerke, samt å utnytte potensialet som ligger i bygget til å legge rammer for en unik og god museumsopplevelse

– å lage en verdig ramme for en storslagen kunstsamling

– å utforme realistiske og gjennomførbare løsninger, som også er fleksible med tanke på endringer i forutsetningene

– å bruke etableringen av Kunstsiloen til å skape et bymiljø som tar i mot og tar vare på besøkende, i overgangen mellom Kvadraturen og Odderøya, mellom Kilden og Kanalbyen.

Kategori: bygg, kultur