Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Fjordallmenningen/Rockheim


Fjordallmenningen
Hvor:
Rockheim, Trondheim Kommune
Status:
Ferdigstilt 2010
Oppdragsgiver:
Brattørkaia AS

Bølgende betonglandskap

Hovedmål for prosjektet har vært å skape en robust, attraktiv og fleksibel bypark med høy kvalitet. Den skal tåle og inspirere til aktiv bruk av sykling og skating samt være et attraktivt bymiljø for alle som besøker og arbeider i havneområdet. Parken skal være et uformelt møtested, en sosial og kulturell arena i et sentralt byområde under sterk endring.

Prosjektet ligger mellom Rockheim (nasjonalt opplevelsessenteret for pop og rock) og det gamle Tollkammeret på Brattøra i Trondheim. Agraff sitt forslag “Aha > Minor Square, Major Sky” vant en prekvalifisert konkurranse utlyst av Brattørkaia AS høsten 2008. 

Byparken består av et bølgende plasstøpt betongdekke,  møblert med egenproduserte benker og avskjermet mot godsterminalen av en beplantet lav stålskjerm. Skjermen gjør at man løfter blikket mot det omkringliggende landskapet slik at det blir en del av opplevelsen av byrommet samtidig som den visuelle støyen fra bilveien dempes. Byparken har 9 grupper med 3 trær som er plantet tett sammen for å gi stedet noen mykere, frodige element.

Plassen ble i 2010 tildelt Trondheim kommunes byggeskikkspris sammen med Rockheim-bygget.

Kategori: landskap, nærmiljøanlegg, plasser