Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Midtsandtangen


Midtsandtangen
Hvor:
Midtsandtangen,
Malvik kommune
Status:
Ferdigstilt 2014
Oppdragsgiver:
Miljødirektoratet

Frukta er for alle

Agraff ble utropt som vinner av en begrenset plan- og designkonkurranse om utformingen av friluftslivsområdet Midtsandtangen med forslaget “Frukta er for alle”. Konseptet for plantebruk er at det bare plantes vekster med spiselige deler, og at publikum skal forsyne seg selv. Det virker!

Prosjektet skulle finne fram til konsept og løsninger for en forvandling av det gamle militærområdet ved Trondheimsfjorden til et åpent friluftslivsområde tilrettelagt for alle. Det har vært viktig å se mulighetene som lå i eksisterende strender, jorder, konstruksjoner og bygningsmasse, og tilføre området et frodig og friskt grep. Med utgangspunkt i det åpne og flate landskapet ble det lagt særlig vekt på å skape spennende, varierte romopplevelser og å tilrettelegge for ulike funksjoner som vil fungere godt både om sommeren og vinteren, samt i all slags vær. Det har blitt gjennomført delprosjekter for miljøsanering av området, ombygging av sanitærbygg til kafé- og toalettbygg, terrengarbeider med strand, stier, veier og parkering, teknisk infrastruktur, beplantning, møblering, fargeplaner for området og skilting/orientering. Anleggsarbeidene har vært i gang siden 2009. Agraff AS har utført all LARK/ARK-prosjektering og vært byggeleder for landskapsarbeidene.

Kategori: landskap, lekeplass, nærmiljøanlegg, parker