Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Nyhavna


Mulighetsstudie Nyhavna
Hvor:
Nyhavna, Trondheim kommune
Status:
Arbeid fra 2012-d.d.
Oppdragsgiver:
Nyhavna Utvikling AS
Areal:
430 daa


Mulighetsstudium og strategiplan

Mulighetsstudium og strategiplan for transformasjon av en tung industrihavn til en ny bydel med boliger, kunnskapsbasert næring og bymessig gatenett. Planområdet er på 430 daa og det er vist 180 000 m2 nytt byggeareal, ny infrastruktur, sentrale grøntstrøk, kollektivknutepunkt og ombygging av eksisterende bebyggelse .

Arbeidet er utført for å kunne delta aktivt og spille inn sterke og gjennomarbeidede løsninger til pågående kommunedelplanarbeid.

Utvikling må skje over tid, med god funksjonalitet både for nye og tradisjonelle virksomheter gjennom hele utviklinga. Oppdragsgiver er en sammenslutning av noen av de viktigste investorene i området. Arbeidet utføres i tett dialog med byplankontoret.

 

Kategori: bygg, mulighetsstudie, plan, strategisk plan