Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Revitalisering av Steinerskolens skolegård i Trondheim

  • Landskapsarkitekt Arkitektkontor Skolegård Barneskole Agraff Arkitektur Trondheim Revitalisering Fornyelse Lekeplass Park Fritid Miljøvennlige_Uteområder Uteområder Miljøvennlig Synlig


Hvor:
Mellomila, Trondheim
Status:
Ferdigstilt høsten 2017
Oppdragsgiver:
Steinerskolen i Trondheim
Samarbeidspartnere:
Entreprenør/lekeplassinspektør: Din Gårdsplass AS
Areal:
Ca 800 m2 ombygd skolegård
Energi/miljø:
Plantevegg, insekthotell

Ombygging av Steinerskolens skolegård, Trondheim

Bak porten til Steinerskolen i Ila, skapte vi en ny liten “landsby”.

Steinerskolen i Ila er en byskole med liten skolegård, og hadde bruk for en revitalisering av uteområdene. Målet vårt var å skape mange nye, spennende steder å leke på det begrensede arealet. Vi lot oss inspirere av det sammensatte bymiljøet i Ila, og så for oss lekearealet delt opp som en liten landsby i midten av sitt omland. Vi formet en vegg med klatrehus og mange lekefunksjoner, som deler skolegården i ulike “land”: Torget, Beitet og Åsen. Slik ble det mye mer varierte og brukbare lekeområder, for ulike typer lek og ulike aldre. Elevene gleder seg over nye klatrehus, sklier, fargerike dekker, noen steder å pusle med rolig lek, og andre områder å klatre eller springe rundt. 

Byøkologiske tiltak: For å få grønt inn i en liten skolegård med stor slitasje, har vi lagt inn en plantevegg, der planter kan vokse i kasser, de skiftes ut ved behov og tas inn vinterstid. Skolegården har også fått et stort “insektshotell”. Plantevegg og insektshotell er tiltak for et grønnere sentrum, og brukes i undervisninga.

Elever, lærere og foreldre sier de er strålende fornøyd med den nye skolegården.  Elevene er mer aktive og fornøyde, og kommer svette tilbake fra friminuttene. De ulike stedene benyttes flittig og skolen er blitt kontaktet av andre skoler, som er nysgjerrige på det som er oppnådd.

Foto: Synlig.no

Kategori: landskap, lekeplass, nærmiljøanlegg, skoler og barnehager