Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Lekeplassen til nye Sandfjæra barnehage


Hvor:
Malvik kommune
Status:
2015-åpnet 2017
Oppdragsgiver:
Malvik kommune
Samarbeidspartnere:
Skibnes arkitekter og Aasen bygg AS

Lekeplassen til nye Sandfjæra barnehage

Agraff vant i 2015 konkurransen om Sandfjæra Barnehage, sammen med Skibnes Arkitekter og Aasen bygg AS. Sandfjæra Barnehage ligger i strandkanten, ved utløpet av elven Homla, i Malvik kommune. Bygget er plassert i nordøstlig del av tomta, som frigir plassen mot sør og vest til barnehagens uteområde.

Konseptet for utformingen ble hentet fra omgivelsene, med sjøen og funn i fjæra som inspirasjon. Lekeplassen har sjørøverskute, brygge og utkikkstårn, samt et regnvannsbekkeløp som snirkler seg gjennom området. I hovedgrepet for utformingen var det fokusert på å gi barn mulighet til bevegelse, og aktivitet. De slyngende stiene deler inn uteområdet i tematiserte deler, som danner utgangspunkt for for forskjellig type aktivitet. Nærmest barnehagens småbarnsavdelinger er det lagt opp til små barns utfoldelse med sandlek, ballanse, rollelek og klatring. Jo lenger unna inngangene man kommer, jo større blir utfordringene og mulighetene.

Uterommets muligheter for lek skifter med vær og årstider. En renne samler regnvann og fører det gjennom området. En stor gressflate fungerer som leirbålplass og tumleplass om sommeren, og som snølager om vinteren. Et område for ballek, er også tilrettelagt for islegging om vinteren. Dermed får barnehagen en fin liten skøytebane.

Det er i stor grad brukt naturlige elementer for å inspirere til lek, hvor utformingen av terrenget, med haguer og flate areal danner større og mindre rom, og naturlige elementer legger til rette for forskjellige typer lek, rundt samme element. Beplantning er gjort både med tanke på le, lek og pedagogikk, hvor busker og trær danner ganger og tunneler samt gir blomster og spiselige bær.

Les også:
Nea Radio sin artikkel om åpningen av Sandfjæra barnehage

Les mer om Sandfjæra barnhage på Malvik kommune sine nettsider og se på den fine videoen de har laget

Kategori: landskap, lekeplass, nærmiljøanlegg, skoler og barnehager