Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Sanna Østre


Hvor:
Buvika, Trondheim
Status:
2012-2015
Oppdragsgiver:
TOBB v. Sigmund Virik

Boliger og næringsbygg på Sanna Østre i Buvika

Inntil krysset mellom fylkesvei 801 og 802 har Agraff prosjektert et kombinert prosjekt som både omfatter et næringsbygg og et leilighetshus for boligbyggelaget TOBB. Ved å legge bygningene som en skjerm mot støy fra E39, dannes et fredfylt uteområde med muligheter for solrike leiligheter i alle plan.

Næringsbygget er skreddersydd for mindre bedrifter, og kan huse ulike foretak som øker servicetilbudet i Buvika. Prosjektet er en del av sentrumssatsinga i Buvika: Krysset mellom fylkesveiene skal fortettes, slik at dette kan bli det nye midtpunktet i et tettsted som vokser raskt.

I prosjekteringen av boligene er det lagt vekt på å skape gode uterom både på bakken og i skjermede balkonger. Boligene har inngang fra svalganger på sørsiden av bygget, og svalgangen er forbedret på mange måter: det er plassert to heiser i svalgangen, som reduserer antallet naboer forbi den enkelte inngangsdør, det er gitt ekstra plass i gangsonen slik at inngangsdørene blir mer skjermet, og det er tatt hull i dekkene til svalgangen slik at lyset slipper ned til de nederste leilighetene. Utvendige materiale er i hovedsak trekledning. Det er også brukt tre i hovedkonstruksjonene for svalgangen, noe som gir et varmt uttrykk. Det er planlagt leiligheter i mange størrelser og konfigurasjoner.

Agraff har vært engasjert helt fra starten av prosjektet, først i form av mulighetsstudie og deretter som reguleringsarkitekt. Reguleringsplanen er under behandling. Vi har også levert forprosjekt og underlag for totalentreprise.

Kategori: bolig, bygg, næring