Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Saupstad/Kolstad – Strategisk uteromsplan


Hvor:
Saupstad, Trondheim kommune
Status:
Gjennomført 2015-2016
Oppdragsgiver:
Trondheim kommune

 


“Frodige Saupstad”

En gjennomtenkt utforming av de ulike utearealene i Saupstad/Kolstad-området kan gi en stor merverdi til bydelen både i form av identitet, aktivitetstilbud og opplevelseskvalitet. Dette blir ekstra aktuelt med skoleutbyggingene i området. Strategisk uteromsplan omfatter en analyse av det utredningsarbeidet som allerede er utført for Saupstad/Kolstad-området. Deretter har vi utarbeidet retningslinjer for å samordne nye tiltak i uterommene. Vi mener ”FRODIGE Saupstad” kan være en godt egnet visjon for videre arbeid.

Fokus i vår oppsummering blir at offentlige uterom på Saupstad/Kolstad skal håndtere to viktige oppgaver:
1. Bedre utemiljøet som arena for opphold og fellesskap for beboerne i bydelen
2. Bedre bydelens omdømme gjennom å invitere folk inn

Noe av det vi har kartlagt er barrierer for disse to oppgavene, f.eks. større trafikkerte veier og “lukket” bebyggelse, og grep for å håndtere disse, som ny gateutforming, overganger og sykkelforbindelser. Vi har også identifisert viktige punkter i området hvor man kan jobbe med å annonsere bydelen utad. Andre punkter vi har kartlagt er potensielle uformelle møteplasser hvor folk ferdes til fots og på sykkel, myldreplasser og grøntområder med muligheter for ny beplantning.

Kategori: landskap, nærmiljøanlegg, parker, plan, strategisk plan