Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Sjøhaven Hageby

Sjøhaven Hageby
Hvor:
Charlottenlund, Trondheim Kommune
Status:
Ferdigstilt 2013
Oppdragsgiver:
PEAB Norge
Energi/miljø:
Kompakte boliger med utvidelsesmuligheter

Fargerikt og fleksibelt bomiljø

Sjøhaven hageby (Charlottenlund i Trondheim) er et boligfelt med vekt på fleksibilitet og individuelle løsninger innenfor et kompakt utbyggingsmønster. Hustypene er planlagt med Husbankfinansiering og ulikt prisnivå for å kunne gi rimelig inngangsbillett for førstegangskjøpere.

Boligene er utformet med en basisdel, samt tilvalgsmuligheter for de som trenger større plass/har bedre økonomi. Tilvalgsdelene er markert med én av tre kontrastfarger, og bidrar til et levende visuelt miljø innenfor et enhetlig formspråk. Sjøhaven består av 60 enheter, fordelt på 2 typer rekkehus og 6 typer enebolig i kjede, og er utført i to byggetrinn. Det har vært fokus på tilpasning til skrånende terreng, gode utsiktsforhold fra alle boliger, gode private atkomstsoner, effektiv overvannshåndtering og støyskjerming mot trafikkert veg. Det er lagt vekt på å forme intime og attraktive uteområder og integrering av eksisterende grøntområde.

Agraff har også prosjektert tilgrensende nærmiljøanlegg med ballbaner og sykkelløype.

 

Kategori: bolig, bygg, landskap, nærmiljøanlegg