Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Sola Rådhus

Hvor:
Sola sentrum, Sola kommune
Status:
Åpen konkurranse 2015, 3. plass
Oppdragsgiver:
Sola Kommune

Sola skin på deg

Sola Kommune er i vekst og har dermed behov for et nytt, fremtidsrettet rådhus i en stadig mer urban kontekst. Med et sentrum i endring er det en utfordring å plassere et nytt bygg med henvendelser mot både dagens og fremtidens viktige byrom. Et nybygg må kunne ta opp i seg både eksisterende situasjon og nye byplaner, samt være robust nok til å takle endringer som kommer over tid. Nye Sola rådhus være et samlende og åpent hus for alle kommunens innbyggere, og det skal være tydelig og enkelt å orientere seg i.

I prosjektet har vi jobbet tett med arkitektur og landskap for å finne gode svar på situasjon, byrom og terrengforskjeller. Vi har jobbet med å skape gode forhold mellom inne- og uterom, samt legge til rette for gode møter mellom ulike funksjoner i rådhuset og tilhørende uteroms- og adkomstsituasjoner. Agraff sitt prosjekt legger seg enkelt mellom det planlagte bytorget og byparken, og binder de to byrommene sammen med et indre byrom som også tar opp i seg høydeforskjellen på tomta. Innganger fra tre sider gjør rådhuset til et samlende punkt i byen, samtidig som det er med og aktiviserer byrommene. Den klare formen bidrar til å stramme opp bystrukturen og de sentrale uterommene.

Som kontrast til det rektangulære bygget, har vi gitt landskapet en myk karakter, inspirert av strendene på Jæren. Bølgenede elementer er brukt både på Rådhusplassen og i parken for å danne ulike soner, bryte opp skalaen og skape kontinuitet.

Hele romprogrammet er samlet innenfor ett volum, som knyttes sammen med det eksisterende bygget på tomta med et åpent atrium. Det nye bygget er utformet slik at høyde og fasade er avstemt mot det eksisterende bygget, noe som både bevarer det opprinnelige uttrykket og setter det sammen i en ny og moderne kontekst. Mot Rådhusgata reiser bygget seg i fem etasjer og markerer en tilstedeværelse i bybildet. Inngangspartiene er markert ved at fasadelivet trukket tilbake. Dette gir også naturlig overdekning ved inngangene og solavskjerming. I de to nederste etasjene er bygget åpent, transparent og inviterende, og det er god forbindelse mellom Rådhustorget, parken og det interne servicetorget. Bygget er planlagt for fleksibilitet og endringer over tid; generell vindusutforming, våtromskjerner og områder som er enkle å underdele gir et fremtidsrettet rådhus.

Konkurransen ble gjennomført som en åpen, internasjonal konkurranse med 54 innsendte bidrag. Agraff ble premiert med 3. plass.

Kategori: bygg, kontor, landskap, parker, plasser