Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Søndre Egge Barnehage

Søndre Egge Barnehage
Hvor:
Søndre Egge, Steinkjer Kommune
Status:
Totalentreprisekonkurranse 2016
Oppdragsgiver:
Steinkjer kommune

Tre hus i skogen

På Søndre Egge nord for Steinkjer skal det bygges ny barnehage på den gamle barnehagetomta. Tomta er stor, med mye fine, ubearbeidede naturarealer. Steinjer kommune etterspurte en barnehage som ønsker alle velkommen, og en arena for å lære, leke og vokse, i møte med hverandre og naturen.

Naturen er en grunnleggende kvalitet i prosjektet og bygget er plassert og utformet for å utnytte denne ressursen til det beste for store og små. Tre små hus som smelter huser fire avdelinger og fellesfunksjoner og administrasjon. Formen bryter ned skalaen og skaper tilhørighet til de ulike avdelingene. De nære omgivelsene til bygget er formet med hensyn på lek, bruk og opplevelse. Rause overdekkede uterom ligger i forbindelse med innganger, fellesrom og aktivitetsrom. Et aktivt overvannsanlegg gjør det artig å være ute også når det regner. For å minimere tomtegrep er både bygg og bearbeidede arealer lagt til tidligere opparbeidede arealer.

Prosjektet er utformet for å gi en barnehage som er god å drifte, felksibel for endringer og kan bygges i en rasjonell byggeprosess. Den nye barnehagen er planlagt for fire avdelinger med mulighet for utvidelse med to til uten at det krever store ombygginger eller endring i bruk og fremtoning.

Vi gikk ikke av med seieren her, men prosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger. Juryens rapport sier blant annet: “Forslaget viser et prosjekt med imponerende evne til innlevelse, høy fagkunnskap og vilje til nytenkning.“

Kategori: bygg, landskap, lekeplass, skole og barnehage, skoler og barnehager