Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Steinhaugen, Reppe

  • Kred. 3D Norge

Steinhaugen, Reppe
Hvor:
Steinhaugen, Reppe,
Trondheim Kommune
Når:
Detaljprosjekt 2016
Oppdragsgiver:
Godhavn utbygging
Areal:
9 600 m2 byggeareal, tomt ca 37daa

På landet i byen

Agraff prosjekterer, i samarbeid med Arkitekturfabrikken, en stor boligutbygging i Trondheim øst. Agraff prosjekterer ca 170 leiligheter fordelt på 8 punkthus, samt landskapsplan med små og store møteplasser, gater, turveg og uteareal innenfor en større utbyggingsplan. Stedet er preget av landlige omgivelser og har kort veg til friluftsopplevelser. Tomten er likevel nær sentrum, med gode forbindelser kollektivt, på sykkel eller med bil. I tillegg til at tomten har en fantastisk utsikt mot fjorden, ligger den såpass høyt at den er løftet opp i horisonten: Utsynet til alle kanter er dominert av trønderhimmelen.

Reguleringsplanen for området foreskriver en forholdsvis tett bebyggelse av to typologier: Rekkehus og leilighetsbygg. Agraff har fått ansvaret for prosjekteringen av leilighetsbyggene sammen med helhetsplanen for uteområdene. Leilighetsbyggene ble regulert i grupper rundt tre tun. Det er en god organisering som gir en demokratisk fordeling av utsikten mellom leilighetene og skaper identitet til de ulike byggene. Agraff har vært opptatt av å underbygge denne identiteten ved å dele inn bygg og områder i mindre deler, og på denne måten skape intime og trygge bomiljø.

I likhet med våre andre boligprosjekt er vi opptatt av å understreke overgangene mellom det som er offentlig og tilgjengelig for alle, og det som er privat. Vi vil skape en god atmosfære rundt inngangssituasjonen, og har plassert leilighetene slik at ytterdøra vender ut mot en sone som føles noe mer privat. I tillegg til arbeidet med tunene, har vi jobbet med oppgangene og forsøkt å forme disse som gode overgangssoner.

Agraff arkitekt i Trondheim – pålitelig, nyskapende, engasjert, nysgjerrig, dyktig

Kategori: bolig, bygg, landskap