Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Strindfjordvegen park

Strindfjordvegen park
Hvor:
Grilstad Marina, Trondheim Kommune
Status:
Første del ferdigstilt 2015
Oppdragsgiver:
Grilstad Marina AS

Sjøkartet

Konseptet bak forslaget er en tolking av sjøkartet, med hovedelementene “dypet”, “grunna” og “på land”. 

Når man er på dypet er man inne i skogen, og kan finne igjen elementer fra havets bunn – kanskje en skattekiste eller et par dykkeføtter. På grunna skaper ulike gressarter bevegelse, som gir assosiasjoner til bølger og hvordan ulike elementer legger seg i bølger opp mot stranda. Her blir seilbåtene tolket med seilkonstruksjoner. Når man kommer på land er man på trygg grunn, sjømerkene utgjør en linje gjennom prosjektet fra øy til øy, drivved er inspirasjon til benker og kanskje kan man finne igjen måkespor i dekket.

Et viktig element i planen er å håndtere alt overvann i det grønne, og ikke slippe ut overvann på det kommunale ledningsnettet.

 

Kategori: landskap, nærmiljøanlegg, parker, plasser