Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Sveberg barneskole og idrettshall

Sveberg barneskole
og idrettshall

Hvor:
Sveberg, Malvik kommune
Status:
Ferdigstilt 2012
Oppdragsgiver:
Malvik kommune

Fargerik barnelek i skogkanten

Agraff som landskapsarkitekter i samarbeid med arkitektkontoret Vis-a-vis, vant i 2008 en begrenset anbudskonkurranse for utvidelse av Sveberg barneskole. Konkurransen gjaldt ombygging av Sveberg skole med nytt tilbygg og idrettshall, samt etablering av ny skolegård.

Sveberg skole ligger i Malvik kommune i et skogkledt område med mye terreng. Utvidelsen av skolen skulle skje gjennom skogområdene, og et av de viktigste grepene i bearbeidelsen av uteområdene er bevaring av så mye skog som mulig. Naturlige skogområder tilbyr lekemuligheter et vanlig lekestativ bare kan drømme om – her kan man blant annet finne hemmelige steder, leke butikk, bygge hytter, klatre i trær og lete etter insekter. Naturen er derfor spart inn mot bygget, på nord- og sørsiden, så tett som mulig.

Ut mot øst åpner skolegården seg med utsikt ut mot Trondheimsfjorden. Skolen hviler på en høy fylling, og her er det flott utsyn. Det skrår sju-åtte meter ned mot ballbane i øst, og i skråningen er det tilrettelagt for intens lek. Her er det fargerike lekeelementer som en kontrast til den grønne skogen. Klatretau, klatregrep, steiner og klatrestaver er noen av lekeelementene i skråningen.

På vestsiden av skolen er det et roligere miljø for de minste barna. De har en klatreskog og lekehus, og de har mulighet for å løpe og sykle.

For øvrig er behov for universell tilgjengelighet, overvannshåndtering, parkering, sykkelparkering, snørydding og avfallshåndtering løst.

Kategori: landskap, lekeplass, nærmiljøanlegg, skoler og barnehager