Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Sylsjø kraftverk


Hvor:
Sylsjøen, Tydal Kommune
Status:
ferdigstilt 2008
Oppdragsgiver:
TEV Kraft AS
Areal:
BTA 200 m2

Liten kraftstasjon i bratt terreng

Bygningen tar opp materialbruken fra demningen og har en formmesig likhet med de skrå betongribbene som avstiver demningen. På denne måten er bygget også tilpasset det bratte terrenget på tomta. Formen tar utgangspunkt i de dominerende retningene på stedet, og tilpasning til det karakteristiske landskapet.

Den lille bygningen ligger ved en eksisterende demning i Sylsjøen i Tydal. Stasjonen er plassert like over grensa til Sverige og ble bygd for å utnytte kraftkapasiteten enda bedre.

Kraftstasjonen er utformet med en betongkonstruksjon som skjærer seg inn i den bratte skråningen på siden av eksisterende damkonstruksjon. Prosjektet var teknisk utfordrende fordi bygningen inklusiv ny turbin måtte tilpasses eksisterende tunnelløp inni fjellet. I tillegg har Agraff tegnet en terskel som tilfredstiller de ulike kravene til vannstand som Norge og Sverige har. Terskelen opprettholder minimum vannstand på begge sider og er tegnet i en svak bue som føyer seg godt inn i terrenget.

Kategori: bygg, industri