Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Takhage NINA

Takhage NINA
Hvor:
Lerkendal, Trondheim Kommune
Status:
Ferdigstilt 2015
Oppdragsgiver:
NINA – Norsk Institutt for Naturforskning

Isbreen i byen

Mellom Lerkendal stadion og NTNU Gløshaugen har NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, fått bygget et nytt kontorbygg. I nært samarbeid med Pir II, som arkitekt, har Agraff prosjektert de nye utearealene for kontorlokalene.

Bygg og landskap er knyttet sterkt sammen ved at store deler av tomtearealet består av en takhage over byggets sokkeletasje. Takhagen og fasaden på sokkelen skal illudere en isbre, som resten av bygget hviler på.
Isbreen er utformet i hvit betong og sprekker opp i bresprekker fylt med vegetasjon. Bresprekkene har naturvegetasjon fra kyst- og fjell-Norge, og er dyrket fram spesielt for dette prosjektet. Isbreen byr på gode steder å hvile, spise formiddagsmat og nyte vær og vind for de ansatte, samtidig som den gir noe flott å hvile blikket på fra kontorlokalene som ser ned på takhagen.

I tillegg til utforming av isbreen, har Agraff arbeidet med gang- og sykkelveg rundt bygget, løsninger for parkering, varelevering, ny vegetasjon og sykkelparkering.

Foto:m.herzog / visualis-images.

Kategori: landskap, takhager