Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Tettstedsanalyse Langevåg sentrum

Tettstedsanalyse Langevåg sentrum
Hvor:
Langevåg, Sula kommune
Status:
Gjennomført 2015-2016
Oppdragsgiver:
Sula kommune
Samarbeidspartnere:
Sosiologisk poliklinikk, Cowi AS

 

Hjertet i vågen

Tettstedanalysen visualiserer muligheter og gir et sett med anbefalinger for videre utvikling av Langevåg sentrum i Sula kommune. Agraff har sammen med kommunen gjennomført en bred brukermedvirkning med en serie særmøter med ulike interessegrupper, møter med politikerne, flere folkemøter, debatt på sosiale medier og presentasjon i lokalavisa. Det er avgjørende å legge til rette for at innbyggere, politikere og næringsliv kjenner eierskap til hovedprinsippene i analysen, slik at de følges opp i konkrete avgjørelser. Kommunen ønsker i neste omgang å legge analysen til grunn for en områdeplan for sentrum.

Analysen peker på hvilke fysiske elementer som er de virkende i Langevåg i dag, hvordan stedet har utvikla seg, og hvordan stedet fungerer og oppleves for dem som bruker og besøker det. Arbeidet omfatter en analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT), og gir et konkret sett med virkemidler for å utnytte stedets ressurser i riktig retning, gjennom konkret regulering og utbyggingsprosjekt.

Agraff samarbeider med Sosiologisk poliklinikk på en samfunnsfaglig forståelse av stedet og virkningen av ulike plangrep, samt Cowi for kompetanse på vegplanlegging.

Nyheter og omtale publisert i Sulaposten finnes her.

Agraff arkitekt i Trondheim – pålitelig, nyskapende, engasjert, nysgjerrig, dyktig

Kategori: plan, strategisk plan, tettstedsutvikling