Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Vestnes sentrumsplan


Hvor:
Vestnes, Møre og Romsdal
Status:
1.plass konkurranse, områdeplan for sentrum
Oppdragsgiver:
Vestnes kommune
Areal:
350 daa

Samarbeidspartner:
Haugen/Zohar arkitekter


Vel i havn

Målet i «VEL I HAVN» er å vise hvordan vi kan ta utgangspunkt i stedets egenart og behov, og slik utvikle Helland på Vestnes til et aktivt, konsentrert og trivelig tettsted ved fjorden.

Agraff har i samarbeid med Haugen/Zohar Arkitekter utarbeidet reguleringsplan for Helland sentrum i Vestnes. Kontorene tegner også konkret utforming av sjøfronten på Vestnes, med ny havnepromenade og sentralt park- og aktivitetsområde. Agraff og Haugen/Zohar ble engasjert etter å ha vunnet en parallelloppdragskonkurranse.

Vestnes har et tett, lite sentrum med preg av småskala kvartalsstruktur og spor fra det gamle strandstedet. Helland i Vestnes skal utvikles og styrkes som boligsentrum, kommunikasjonsknutepunkt, handelssentrum og sosialt tyngdepunkt i kommunen.

Sentrumsplanen legger til rette for å få inn flere boliger i sentrum, og lager sterke forbindelser som knytter sentrumsområdet til sjøen. Målet er å konsentrere aktivitet og lage møteplasser – både for planlagte og uformelle møter – slik at aktiviteten stimulerer til mer aktivitet. Noen punkter med fellesfunksjoner forsterkes og gir tilbud til ulike aldre, også i vind og vått vær. Vi ønsker å ta opp noe av strandstedets identitet og kvaliteter, bringe vannet nærmere sentrum og knytte sammen strandlinja langs fjorden med en havnepromenade.

Du kan se hele konkurransematerialet her: VEL I HAVN

Bilde kreditering: illustrasjoner laget av Agraff Arkitektur og Haugen/Zohar Arkitekter

Kategori: plan, regulering, tettstedsutvikling, ved vannet