Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Vestnes Sjøpromenade


Vestnes Sjøpromenade
Hvor:
Helland i Vestnes, Møre og Romsdal
Status:
1.plass konkurranse 2014,
detaljprosjekt 2015-16
Oppdragsgiver:
Vestnes kommune
Samarbeidspartner:
Haugen/Zohar arkitekter


Sjøpromenaden gir en ny front mot fjorden for Vestnes sentrum. Den gjør overgangen mellom land og fjord tilgjengelig, binder sammen sentrum og gjør at det som i dag er en steinfylling blir en attraksjon for området.

Sjøpromenaden er oppført som et tredekke, båret av en kaikonstruksjon over steinfyllinga. Skråstilte påler med robuste punktfundament bærer dekket ut over vannflata. Kanten på Sjøpromenaden beveger seg i et bølgende forløp langs vannkanten, innimellom trekker den seg litt inn, mens andre ganger krager den godt ut, med utsikt rett ned i vannet. Der tverraksene møter Sjøpromenaden oppstår det ekstra bearbeidede møteplasser. Slik blir dette en flott og variert opplevelse av kaikanten, med små møtesteder og hvilepauser, forplass for museum, fiskesalg og hurtigbåt, opplevelse av utsikt og vær, og som del av rekreasjons- og treningsturer langs hele Hellands sjøkant.

Agraff vant parallelloppdragskonkurransen om utforming av Vestnes sentrum i samarbeid med Haugen/Zohar Arkitekter. De to kontorene ble i etterkant engasjert til å utforme reguleringsplan for sentrum samt prosjektering av sjøfronten.

Bildekreditering: Illustrasjoner laget av Agraff Arkitektur og Haugen/Zohar Arkitekter

Les også: Arkitektnytt sin artikkel om Sjøpromenaden og hvordan den gir sjøfronten nytt liv

Kategori: landskap, nærmiljøanlegg, ved vannet