Robe De Mariée Robe De Mariée Balklänning

Vikingtidsmuseet

Vikingtidsmuseet
Hvor:
Bygdøy, Oslo
Når:
Desember 2015
Oppdragsgiver:
Statsbygg
Areal:
12 300 m2 BTA
Tema:
Kultur

Et helhetlig museumsanlegg,
med nybygg som beriker det eksisterende anlegget

Vi lar Arnebergs vikingskipshus stå fritt, og bygger videre på de 4 uterommene (kvadranter) som dannes mellom fløyene. 2 av disse kvadrantene rammes inn som indre gårdsrom. Nybygget har karakter av en ringvoll på yttersida, der den store takflata går over i terrenget og danner et diskret, grønt bakteppe mot folkemuseet. Fasaden henvender seg mot de indre gårdsrommene, og åpnes og lukkes etter behov.

Museets indre rom – et nybygg med en opplevelsesreise
Rommene skal legge til rette for utstillinger som kan formidle bredden og de mange fasettene av vikingetida, med de store samfunnsmessige transformasjonene som skjedde. Vi ønsker at museet skal være et rom for sterke personlige og sosiale opplevelser og ny kunnskap: Nybygget skal gi nye romkvaliteter og være fleksibelt for ulike formidlingsmåter, legge til rette for interaksjon og gi ny innsikt ved å vise og forklare på andre måter enn (det som er mulig) i dagens museum. Med det for øye, har vi skapt ulike typer opplevelsesrom som er ment å underbygge gjestens personlige – og gjerne transformative – reise gjennom museet. Disse rommene er strategisk plassert i en dramaturgisk oppbygging, slik at høydepunkt, refleksjonspunkt og wow-faktorer øker løypas opplevelsesgrad.

Publikumsinngang er i sør, mens personalet har inngang i nord. Vestibylen er et knutepunkt som forbinder atkomst til hovedutstillinga med café, garderober, auditorium, areal for skoleklasser, museumsbutikk og særutstilling. Verksteder og laboratorier er plassert i nybyggets nordre del på bakkenivå. Arbeidsplasser for forskning og kontorbasert virksomhet, i sokkelen på Arneberg-bygget, har inngang vis-a-vis verkstedene.

Museets ytre rom – for vikingeverksted og lunsj på taket
Det er lagt vekt på å løfte uterommene og ankomstrom til noe mer enn steder for rent praktiske behov og løsninger: De er utformet som skjermede områder som egner seg for å etablere ulike opplevelsesunivers basert på de arrangement og aktiviteter som legges dit.

– Sørøstre kvadrant omfatter hovedatkomstområdet for publikum med forplass.
– Sørvestre, indre uterom er det primære publikumsrommet, for utendørs utstillinger og mange ulike typer aktiviteter (iscenesettelser, utendørs foredrag, barneaktivitet, håndverk, vikingmarked m.m.).
– Nordvestre gårdsrom har sammenheng med verkstedene. Dette plassrommet er et publikumsorientert «arbeidsgulv». Her er plass til å bruke åpen ild, holde konkurranser som bueskyting, og verksteder med smie, snekring og treskjæring.
– Nordøstre uterom er et skjerma areal, primært for personalet. Dette området er også en myk overgang mot folkemuseet, der et frodig skogholt er bevart.

Den store takflata er beplantet og utformet med gjennomtenkt fall for avvanning. Taket er en del av landskapet rundt museet, og kan benyttes av gjester: Her kan man  rusle rundt, spise lunsj og titte inn på utstillingene og på de indre gårdsrommene. Her kan det også etableres vikingehager (med planter fra vikingetiden), eller beite for sauer og griser fra folkemuseet. Deler av taket er utformet for robuste utstillingsobjekter.

Agraff arkitekt i Trondheim – pålitelig, nyskapende, engasjert, nysgjerrig, dyktig

Kategori: bygg, kultur, landskap, parker, plasser, takhager