Det mest effektive kontoret

Et ressurseffektivt kontorbygg som skal vare lenge. Kontorlokaler skal tåle mye endringer og omorganisering, og det nye hovedkontoret for Sparebank1 SMN er nyskapende og superfleksible kontorlokaler, samtidig som energiforbruket er blant landets aller beste.

Bankkvartalet

Hovedkontoret til Sparebank 1 Midt-Norge inviterer byens innbyggere til kunst- og matopplevelser, et nytt og synlig kurs- og møtested, tilpasning til den verneverdige Gamlebanken, og et helt nytt uterom som gave til byen. Bygget har meget effektive og fleksible arbeidsplasser, inneklima i toppklasse og eksepsjonelt lavt energibehov.

Sparebank-bygget var et av landets mest energigjerrige bygg da det stor ferdig i 2011. Det hadde et årlige energiforbruket på 57kWh/kvm, som er bedre enn passivhus. Dette var mulig grunnet en kombinasjon av naturlig ventilasjon og fortrengningsventilasjon, og ved at bygget utnytter varmelagringskapasiteten i eksponert betong. Det ble gjort nybrottsarbeid på å velge bærekraftige løsninger og materialer, og å skape et sunt og behagelig inneklima.

Da Agraff Arkitektur startet prosessen hadde vi som ambisjon å gi kvartalet en åpen profil som inviterte folket og byen inn. Dette ble Agraffs ekstragave til byen.

Vi åpnet en gjennomgang på tvers av kvartalet og utviklet et helt nytt byrom – “Bankplassen”. En ny forbindelse gjennom byen i stedet for et stengt kvartal. Gjennomgangen binder sammen gamle veiter, bankplassen lar byens spor komme til syne og bli et naturlig vegvalg for innbyggerne gjennom sentrum igjen.

Bankplassen deler bygget i to funksjoner. På den ene siden inngang til konferansesenter, løst med en åpen profil med glassfasade som gir adgang for alle til kafe, kirkeruiner og kunstutstilling. På den andre siden inngang til finanssentret i en mer tilknappet form.

Konferansesalen svever over plassen med kobberkledde ytterflater, og binder svevende de to bygningsdelene sammen, i tillegg til å fungere som tak over plassen.

Bygget ligger i et viktig område fra middelalderen, og under utgravingene til det forrige bygget i 1970, dukket ruiner av en Olavskirke fra ca. 1160 fram. Disse skulle nå gjøres tilgjengelig for publikum i det nye bygget. Veitestrukturen i området som var byens transportårer i middelalderen ble også løftet frem, om enn i et annet format.

Fasaden langs Søndre gate er kledd i mørke flis av knust granitt. For å bryte opp og skape et luftigere preg har fasaden flere store glass – spalter som går fra gateplan til tak. Bredden på disse glass-spaltene er lik bredden av en veite. I disse spaltene er inngangene lagt, i tillegg skaper glassfeltene ekstra lysinnslipp.

Første etasje henvender seg mot folkelivet i byen med butikker og spisesteder, og her mykes glassfasaden opp av felter med trespiler.
Det nye hovedkontoret ble koblet på det gamle bankbygget fra 1882 i renessansestil, og dette skaper et spennende møte mellom ny og gammel arkitektur. Mot Apotekerveita bølger spileveggen ut og gir byggets bakside et lekent element som skaper spenning.

Intensjonen med bygget har vært å gi noe tilbake til byen, et gatebilde som ikke bare preges av finans, men også butikker og veiter med liv, og samtidig ta miljøansvaret på alvor og skape et godt sted å være for de som bruker bygget.

Prosjektet vant Trondheim Kommunes energisparepris 2011 og er utpekt som forbildeprosjekt av Enova.

Bygg
Næring
Privat utbygger

Se hva andre har sagt om prosjektet

@fam-eik-hansen
@enannenperson
@agraffarkitekter
@fam-eik-hansen