Kompletterer bydelen

Hybridbygg med næring, kontor, bolig og servering på den siste ledige tomta på Nedre Elvehavn i Trondheim. Prosjektert i samarbeid med JSTA Arkitekter.

Bassengbakken 2

English text
Kontor-, forretnings- og boligbygg på 5 800m2 BRA som infill ved innkjøringa til Nedre Elvehavn i Trondheim. Agraff Arkitektur AS og JST Arkitekter AS vant en innbudt konkurranse i 2009. Vi har gjennomført regulering av tomta, skisse- og forprosjekt, samt fullt detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.

Prosjektet omfatter en offentlig park over deler av parkeringskjelleren. Dette uterommet gir mulighet for høy utnyttelse på resten av tomta. Bevaringsverdig nabobebyggelse har stilt strenge krav til både fundamenteringsløsning og arkitektonisk utforming.

I prosjektet har vi fokusert på å skape et bygg som gir kvaliteter til den tilliggende bybebyggelsen og byrommene. Vi vil gi prosjektet offentlige uterom som beriker bydelen og tar hensyn til de vernede bygningene, og la bygget gli godt inn i en helhet samtidig som det står frem som et sterkt enkeltobjekt.

Fleksible tekniske løsninger, effektive planløsninger og prosjektering for energiklasse B. Bygget spiller på lag med kompliserte omgivelser, og ivaretar siktlinjer, gesimshøyder, proporsjoner, og orientering på gateplan. Prosjektert sammen med JST Arkitekter AS og utført som komplett BIM-prosjekt.

Byggestart var juli 2013, og første innflytting skjedde fra desember 2014. Videre fullføring og innflytting fortsatte til sommeren 2015.

Boliger
Bygg
Byrom / torg
Næring
Privat utbygger

Se hva andre har sagt om prosjektet