Kompletterer bydelen

Hybridbygg med næring, kontor, bolig og servering på den siste ledige tomta på Nedre Elvehavn i Trondheim. Prosjektert i samarbeid med JSTA Arkitekter.

Bassengbakken

Kontor-, forretnings- og boligbygg på 5 800 m2 som infill ved innkjøringa til Nedre Elvehavn i Trondheim. Prosjektet forholder seg til siktlinjer og dimensjoner i tre gateløp, og lager plass til en ny, liten park.

I prosjektet har vi fokusert på å skape et bygg som gir kvaliteter til den tilliggende bybebyggelsen og byrommene. Vi vil gi prosjektet offentlige uterom som beriker bydelen og tar hensyn til de vernede bygningene, og la bygget gli godt inn i en helhet samtidig som det står frem som et sterkt enkeltobjekt.

Prosjektet omfatter en offentlig park på lokket over deler av parkeringskjelleren. Dette uterommet gir mulighet for høy utnyttelse på resten av tomta. Bevaringsverdig nabobebyggelse har stilt strenge krav til både fundamenteringsløsning og arkitektonisk utforming.

Vi har gjennomført regulering av tomta, skisse- og forprosjekt, samt fullt detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.

Fleksible tekniske løsninger, effektive planløsninger og prosjektering for energiklasse B. Bygget spiller på lag med kompliserte omgivelser, og ivaretar siktlinjer, gesimshøyder, proporsjoner, og orientering på gateplan.

Vi vant en innbudt konkurranse sammen med JSTA Arkitekter AS i 2008. Byggestart var juli 2013, og første innflytting skjedde fra desember 2014. Videre fullføring og innflytting fortsatte til sommeren 2015.

Boliger
Bygg
Byrom / torg
Næring
Privat utbygger

Se hva andre har sagt om prosjektet

@fam-eik-hansen
@enannenperson
@agraffarkitekter
@fam-eik-hansen

Liknende prosjekter fra Agraff

Bygg

Bankkvartalet

Oppført som Norges mest energieffektive kontorbygg, med inneklima i inneklima i toppklasse . Den nye «Bankplassen» er prosjektets gave til byen.

Bygg

Granåsen arenabygg

Inspirasjon fra naturen og utstrakt bruk av tre var en selvfølge da Agraff utformet nytt arenabygg for ski i skogkanten i Granåsen.

Plan

Nyhavna offentlige rom

Nyhavna er bydelen ved vannet. Der framtida skapes mellom gamle historiske bygg. For at byen skal vokse fram på en fleksibel, bærekraftig og menneskevennlig måte har vi foreslått et sett spilleregler for utviklinga.

Landskap

Torvet i Trondheim

Byens storstue, Trondheim Torg skal brukes til alt – fra kroningsfester til gatesang, og daglig passerer hundrevis av byens innbyggere over plassen.