Minimal og mangesidig

Eneboligen samler familiens sammensatte ønsker rundt en skjermet hage, samtidig som antall kvadratmeter holdes nede. Tegnet i samarbeid med Fur Arkitekter.

Enebolig Rognervegen

To aksesystemer legges over hverandre og gir form til en bolig som både er kompleks, effektiv og ekstremt innholdsrik.

Boligen er tegnet ved å legge to aksesystemer over hverandre; et ortogonalt og et radielt ut fra et senterpunkt. Dette vises i planutformingen, utearealene og konstruksjonsgeometrien i prosjektet. Huskroppen har en klart definerte innside som er skjermet og privat, og en utside som understreker dette med å være tydelig avgrensende. Den spesielle planen gir et variert romforløp med lange siktlinjer. Her vil man oppleve både ro og kompleksitet på samme tid.

Det sørvendte gårdsrommet er blitt et naturlig midtpunkt som knytter de øvrige fasadene og funksjonene sammen til en helhet. De omsluttende og innadvendte fasadene skaper et privat og solfylt uterom, med en sambatrapp som leder opp til takterrassen. Her opplever man kontrasten mellom det private uterommet og den spektakulære panoramautsikten over hele Trondheim.

Boligen er holdt lav, for å kunne komplementere den eldre nabolåven.

Ved å tydeliggjøre avgrensningen mellom det nærliggende skogholtet på nordsiden av eiendommen blir opplevelsen av årstidene forsterket. På vinterstid har man gode og åpne siktlinjer gjennom grener og stammer, mens en frodig og tett skog gir en mer intim opplevelse om sommeren.

De omsluttende veggene er prefabrikkerte sandwich-elementer i betong, og den konkave innsiden er bygget som en tradisjonell bindingsverksvegg. Femten limtredragere bærer massivtredekket som utgjør boligens himling. Limtredragerne er boltet til en innstøpt stålbrakett; en detalj muliggjort av et tett og lærerikt samarbeid mellom betongfabrikk, limtreleverandør og mekanisk verksted.

Prosjektet viser hvordan prefabrikkerte moduler også kan brukes for å skape arkitektur i mindre skala.

Bygg
Enebolig / hytte
Privatperson

Se hva andre har sagt om prosjektet

Liknende prosjekter fra Agraff

Bygg

Fritidsbolig Lesund

Fra båtleia ligner huset en kyststasjon, med en kraftig base av betong mot havet, brede utsiktsdekk og et tilbaketrukket oppholdsrom av tre.

Bygg

Stokkøy matstudio

Et moderne naust med røtter i norsk kystbyggtradisjon. Med verdens beste sjømatråvarer rett ved brygga venter store mat- og naturopplevelser.

Bygg

Granåsen arenabygg

Inspirasjon fra naturen og utstrakt bruk av tre var en selvfølge da Agraff utformet nytt arenabygg for ski i skogkanten i Granåsen.

Bygg

Josefinesvingen

Josefinesvingen er et innovativt fortettingsprosjekt som bruker tomta 2 ganger. Et frodig og fredelig småhusmiljø deler tomt med en stor dagligvareforretning. Løsninga er et tak som også er et landskap.