Verdens vakreste arbeidsrom

Arbeidsrom og servicefunksjoner på øy utenfor Bodø. Åpen og kreativ byggeprosess med studenter, kunstnere, arkitekter og frivillige.

Fordypningsrommet Fleinvær

English text
Kundens visjon for dette prosjektet var å lage verdens vakreste arbeidsrom på øya Fleinvær utenfor Bodø. Et naturidyllisk øyvær med Lofot-veggen som bakteppe er kanskje den vakreste byggeplassen man kan ha. Det er likevel store utfordringer knyttet til et prosjekt i arbeidsrommets omfang på et så lite sted. Fleinvær fremstår ved første øyekast som røft, forblåst og værbitt. Men, det er også en skjørhet ved den vesle øya som maner til forsiktighet i prosjektets inngrep i naturen.

Første trinn var å dele prosjektet opp i flere mindre, overkommelige biter. Først ble byggeplassen 3D-skannet i samarbeid med arkitekturstudenter fra NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet). Dette gav en god oversikt over tomta, og ble styrende for prosjektets videre utvikling. Forholdet til bakken utmerket seg som en viktig grunntone i prosjektet. Mose og annen bakkevegetasjon bidrar til Fleinværs naturprakt. Dersom denne rives opp under byggingen, tar det flere tiår før den kommer tilbake. Øya er også hekkeplass for måker og andre sjøfugler, som bygger rede på bakken. Hensynet til naturomgivelsene reflekteres i små bygningsvolum som er nøye tilpasset terrenget. Den lette kontakten prosjektet har med bakken vil også gjøre det mulig å fjerne byggene uten for store skader på omgivelsene.

En sauna ligger nede ved sjøkanten, og er det gjestene ser først ved ankomst. Kaias gamle venterom er bygd om til å huse overnattingsgjester, og har også sanitærfunksjoner. Videre oppover i prosjektet ligger fire små soveenheter. To av disse er lave og brede med dobbeltseng, mens de to andre er høye og smale, med to enkeltsenger i høyden. Gangstien leder gjennom disse og inn til hjertet i fordypningsrommet; konsertrommet og kjøkkendelen. Fundamenteringen er holdt minimal, og består av stålsøyler i 15 graders vinkel. Dette muliggjør presis punktfundamentering uten omfattende inngrep i bakken.

Byggene i hjertet av fordypningsrommet er monofunksjonelle, med konsertrommet på den siden og kjøkkenet på den andre. Det ene bygget er tilbaketrukket i forhold til det andre. Slik får kjøkkenet et større uteareal mot havet, mens konsertrommet har uterommet mot gangstien opp bakken fra sovemodulene. Dette skaper et naturlig amfi i forkant. Fordypningsrommets njalla huser prosjektets refleksjonsrom, og er en moderne tolkning av det tradisjonelle, samiske stabburet. Samiske njallaer ble bygd på avhugde trestammer. Dette er dobbelt passende for fordypningsrommet, siden det både gir lett kontakt med bakken og et nikk til nordnorsk byggeteknisk historie.

Fordypningsrommet Fleinvær ble offisielt åpnet i august 2016, foran i overkant av 300 gjester og med åpningstale av daværende stortingspresident Olemic Thommesen. Mange hender og hoder har bidratt til det ferdige fordypningsrommet. En åpen og kreativ byggeprosess har latt studenter, kunstnere, arkitekter og andre frivillige bidra til prosjektets endelige utforming.
Fordypningsrommet kan leies på det åpne leiemarkedet, og er dermed tilgjengelig for alle som ønsker å oppleve Fleinværs naturprakt og ro.

Bygg
Idrett / kultur
Næring

Arbeidsrom til leie i natursterke omgivelser.

Se hva andre har sagt om prosjektet